Vuoden Hyötykäyttöteko 2012

Ympäristöyritysten Liitto ry ja Uusiouutiset-lehti ovat myöntäneet Vuoden Hyötykäyttöteko 2012 -palkinnon L&T Recoil Oy:lle. Palkinto jaettiin liittokokouksessa Vantaalla 8.11.2012.

Vuoden Hyötykäyttöteko -palkinto myönnetään osoituksena huomattavasta ympäristöhuoltoalalla toteutetusta jätteiden tai uusioraaka-aineiden hyödyntämiseen liittyvästä innovatiivisesta ratkaisusta. Palkinnolla halutaan kannustaa ja rohkaista ympäristöhuollossa ratkaisuihin, joilla voidaan tehostaa materiaalien uudelleenkäyttöä sekä vähentää koko elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia.

L&T Recoil Oy palauttaa käytetyt voiteluaineet perusöljynä uudelleen hyödynnettäväksi uuden voiteluöljyn raaka-aineena, eli kyseessä on yleisemmin käytössä olevaan käytettyjen öljyjen polttoprosessiin nähden korkeamman asteen hyödyntäminen hankalille materiaaleille. Yritys pystyy käsittelemään vuodessa noin 60 000 tonnia käytettyjä voiteluaineita ja tuottamaan 45 000 tonnia hyvälaatuisia perusöljyjä. Tämän lisäksi prosessista syntyy hyvälaatuista kaasuöljyä ja bitumia. Laitos on merkittävästi lisännyt jäteöljyjen hyötykäyttöä Suomessa.

Verrattaessa perusöljyn tuotantoa raaka-öljystä valmistettuun perusöljyyn, L&T Recoilin prosessissa käytetään 66 % vähemmän energiaa, ja tuotannon CO2-päästöt ovat 40 % pienemmät. Raaka-aineesta, joka luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi, pystytään hyödyntämään tuotteina 95 %.

L&T Recoil Oy on öljyn regenerointiin erikoistunut yritys, joka kuuluu EcoStream konserniin. Regenerointilaitos sijaitsee Haminassa ja työllistää 55 henkeä. Laitoksen toiminta alkoi vuonna 2009.

Kunniamaininnat:

Ympäristöyritysten Liitto ry (YYL) on myöntänyt kunniamaininnat Pidä Saaristo Siistinä ry:lle ja Pidä Lappi Siistinä ry:lle niiden arvokkaasta ja pitkäjänteisestä työstä ympäristön tilan parantamiseksi ja jätehuollon kehittämiseksi. Kunniakirjat jaettiin 8.11. liiton vuosikokouksessa Vantaalla.

Pidä Lappi Siistinä ry juhlii tänä vuonna 25-vuotista taivaltaan. Pidä Saaristo Siistinä ry on aloittanut toimintansa vuonna 1969, eli se on toiminut jo 43 vuotta.

Ympäristöhenkilö 2012:

Ympäristöyritysten Liitto (YYL) on valinnut Auli Westerholmin Vuoden 2012 Ympäristöhenkilöksi. Palkinto jaettiin 8.11.2012 Vantaalla pidetyssä liittokokouksessa.

Auli Westerholm työskentelee viestintä- ja yhteiskuntasuhteiden päällikkönä Ekokem Oy Ab:ssa. Westerholm on tehnyt pitkän ja merkityksellisen uran jätehuollon parissa. Lisäksi hän on jo useita vuosia toiminut jätehuoltoalan ammatillisen yhteisön Jätehuoltoyhdistys ry:n puheenjohtajana.

Vuosittain jaettavalla tunnustuksella liitto haluaa tuoda esiin ympäristöhuoltoalan monipuolisia työtehtäviä sekä antaa tunnustusta työtään esimerkillisesti hoitaville ja aktiivisesti kehittäville henkilöille.

Ympäristöyritys 2012

Ympäristöyritysten Liitto ry on palkinnut Rudus Oy:n Vuoden Ympäristöyritys 2012 -palkinnolla. Palkinto jaettiin 8.11.2012 Vantaalla pidetyssä liittokokouksessa.

Rudus Oy on vuosia tehnyt uraauurtavaa, pitkäjänteistä ja sisukasta työtä betonimurskeen ja muiden uusiomateriaalien käyttämisen lisäämiseksi. Uusiomateriaaleilla saadaan merkittävästi vähennettyä neitseellisten luonnonvarojen käyttöä ja vähennettyä ympäristölle koituvia haittoja.

Vuosittain jaettavalla Vuoden Ympäristöyritys -tunnustuksella liitto haluaa antaa tunnustusta alaa aktiivisesti kehittäville yrityksille.

Ympäristöyritysten Liitto ry (YYL) on ympäristöalalla toimivien yritysten elinkeinopoliittinen yhdistys. Liitto toimii ympäristöalan toimintaedellytysten parantamiseksi ja kehittämiseksi. YYL:ään kuuluu noin 100 jäsenyritystä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 1,1 miljardia euroa. Jäsenistö edustaa noin 70 % yksityisen ympäristöhuoltoalan liikevaihdosta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.