Helsingin kaupunki ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus laativat parhaillaan suunnitelmia maanteiden varteen rakennettavista kolmesta uudesta meluvallista. Rakentamiseen soveltuviksi kohteiksi on valittu Kehä I (maantie 101) Sepänmäen kohdalla, valtatie 7 (Porvoonväylä) Jakomäen kohdalla ja valtatie 4 (Lahdenväylä) Suurmetsän kohdalla. Kaikkien kohteiden meluntorjunnan tarve on suuri, koska sallittujen melutasojen ohjearvot ylittyvät reilusti.

Kehä I:n ja Porvoonväylän kohteista laaditaan tiesuunnitelmat, jotka hyväksytetään maantielain mukaan. Lahdenväylän kohde sijoittuu puistoon, jonka vuoksi kohteesta laaditaan puistosuunnitelma ja sen hyväksymisessä noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslakia. Rakentaminen edellyttää vielä jatkossa rakennussuunnitelmien laatimista ja tarvittavien ympäristölupien hakemista.

Meluvallien suunnittelussa on kiinnitetty huomioita siihen, ettei niiden alle jää arvokkaita luontokohteita eikä arvokasta kasvillisuutta. Vallit sovitetaan luontevasti olemassa olevaan maastoon ja kasvillisuuteen. Meluvallit maisemoidaan pensas- sekä puuistutuksin ja käytettävä kasvillisuus valitaan ympäristöönsä sopivaksi. Vallien rakennusmateriaalina käytetään muun muassa kaupungin rakennustyömaiden ylijäämämaita.

Havainnekuva Suurmetsän meluvallista

Vallit rakennetaan vuosien 2013–2017 aikana.

Melunsuojauskohteiden suunnittelusta järjestetään yleisötilaisuus 20. marraskuuta 2012 klo 18–20 Asukastalo Kivenkolossa (Kivikonkaari 11, 00940 Helsinki).

Suunnittelijat esittelevät suunnitelmaluonnoksia ja ratkaisujen ympäristövaikutuksia. Tilaisuudessa on mahdollisuus keskustella hankkeen suunnittelijoiden kanssa, antaa palautetta ja vaikuttaa suunnitelmaratkaisuihin. Alueen asukkaat, maanomistajat ja muut asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita tilaisuuteen.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.