Saimaan vedenkorkeus nousee ennusteen mukaan viikonlopun sateiden jälkeen muutaman senttimetrin. Edelleen vedenkorkeus nousee nykyisestä noin 10 cm joulukuun alkuun mennessä sademäärien olleessa keskimääräistä luokkaa. Vedenkorkeus on nyt NN+ 76.48 m.

Sademäärä vuonna 2012 tammi–lokakuussa on ollut Saimaan alueella (sadannan aluearvo, Saimaa–Imatra) suurempi kuin koskaan havaittuna ajanjaksona 1911–2012 (ks. liitteet).

Mikäli sademäärä loppuvuodesta toteutuu keskimääräisenä rikotaan koko vuoden sadantaennätys ajanjaksolla 1911–2012. Tämä kuvaa hyvin, miten harvinainen vesitilanne tällä hetkellä on. Suurin vuosisademäärä on tähän mennessä toteutunut vuonna 1974;  831 mm. Tänä vuonna on tähän mennessä satanut jo noin 750 mm. Viikonlopun sateiden jälkeen vuoden 1974 arvo toteutuu noin 60 mm:n sateella tulevan puolentoista kuukauden aikana.

Saimaan juoksutus on ollut 1000 m3/s 10.9.2012 lähtien. Lisäjuoksutukset ovat alentaneet Saimaan vedenkorkeutta tähän mennessä noin 25 cm verrattuna luonnontilaiseen vedenkorkeuteen. Ilman lisäjuoksutuksia Saimaan vedenkorkeus olisi siis nyt tasolla NN+ 76.73 m.

Saimaan vedenkorkeus nousee tuoreimman ennusteen mukaan keskimääräisissä oloissa tasolle NN+ 76.57 m joulukuun aikana (ks. liitteet). Tämä on kaksi senttimetriä ylempi korkeus kuin elokuussa 2012 mitattu korkeus (NN+76.77 m). Ilman toteutettuja lisäjuoksutuksia ylin vedenkorkeus olisi NN+ 76.90 m. Tätä suurempi vedenkorkeus on toteutunut Saimaan vedenkorkeuden havaintoaikana 1847–2012 vain vuosina 1924 ( NN+ 77.44 m), 1900 (NN+ 76.91 m) ja 1899 (NN+ 77.65 m) ja 1879 (NN+ 76.91 m). Kaikki muut vuodet jäävät vuoden 2012 alapuolelle, jos edellä mainittu keskimääräisissä oloissa ennustettu vedenkorkeus toteutuu. Tulvat 1970-luvulla ja 1980-luvulla jäävät siis myös alapuolelle.

Lisäjuoksutukset ovat siten tilanteeseen nähden todella tehokkaasti alentaneet vedenkorkeutta.  Vahingot Saimaalla ovat jääneet erittäin marginaalisiksi.

Talven toteutuessa normaalina tulovirtaamien määrä vähenee vuodenvaihteen jälkeen. Juoksutuksia jatketaan määrällä 1000 m3/s. Juoksutukset joulukuun aikana ja vuoden 2013 alussa (tammi–maaliskuu) toteutetaan vallitsevan vesitilanteen mukaan.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.