Talvivaaran kipsisakka-altaasta peräisin oleva uraanipitoinen vesi on kulkeutunut kaivosalueen vesistöihin. Tiistaina ja keskiviikkona kaivosalueelta kerättyjen vesinäytteiden uraanipitoisuudet olivat 1–5 becquereliä litrassa. Tämä vastaa noin 40–150 mikrogrammaa litrassa uraania massamääränä. Myös kaivosalueen eteläpuolella on alustavissa mittauksissa havaittavissa uraanipitoisuuden kasvua vesissä.

Tiistaina noin kolmen kilometrin päässä kipsisakka-altaan vuotokohdasta pohjoiseen olevasta Salmisen purosta on mitattu uraaninpitoisuus 1,4 becquereliä litrassa, joka vastaa 70 mikrogrammaa litrassa uraania massamääränä. Tämä on noin 50–80 kertaa suurempi kuin alueella aiemmin mitattu uraanipitoisuus. Keskiviikkona vastaavassa kohdassa uraanipitoisuus oli vielä tästä kolminkertaistunut.

Uraanipitoisuudet kaivosalueella ja ympäristössä ovat kuitenkin sen verran pieniä, että niillä ei ole säteilysuojelullista merkitystä ihmiselle. Nyt havaituista luonnonvesien uraanipitoisuuksista ei aiheudu ihmisille terveyshaittaa. Toimenpideraja juomaveden uraanipitoisuudelle on 3 becquereliä litrassa (100 mikrogrammaa litrassa). Tämä raja perustuu uraanin säteilyvaikutuksiin. Kansainvälisen terveysjärjestön (WHO) suositusarvo juomaveden uraanille on kuitenkin 30 mikrogrammaa litrassa, mikä perustuu uraanin kemialliseen myrkyllisyyteen.

Säteilyturvakeskus (STUK) jatkaa Talvivaarassa tehostettua ympäristön radioaktiivisuuden valvontaa. Valvonta tulee kestämään viikoista kuukausiin. Tulosten perusteella arvioidaan uraanin ympäristövaikutuksia tarkemmin, ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.