Palvelualojen ammattiliitto PAMin 2. varapuheenjohtaja Kaarlo Julkunen peräänkuulutti rohkeutta matkailun kehittämiseen.

Palvelualojen ammattiliitto PAMin 2. varapuheenjohtaja Kaarlo Julkunen peräänkuulutti rohkeutta matkailun kehittämiseen. Hän puhui aiheesta PAMin Sallan osaston juhlassa lauantaina 10.11.

– Matkailuala nousee merkittäväksi työllistäjäksi, mikäli nopeasti poistetaan matkailun kasvun esteitä. Valitettavan usein esteenä ovat asenteet ja rohkeuden puute, mutta myös tahdon puute investoida matkailuun.

Julkunen näki keskeisenä, että liikenneyhteyksiä tulee kehittää matkailun ehdoilla.  Hän vaatii, että lento- ja raideliikenteen tulee toimia ympäri vuoden luotettavasti ja säännöllisesti.

– Esimerkiksi lentoliikenteen reittejä supistetaan ja laajennetaan tempoilevasti, ilman kunnollista ja johdonmukaista näkemystä tarpeista. Myös lento- ja rautatieasemille tapahtuva syöttöliikenne vaatii parannusta. Esimerkiksi Sallasta yhteydet lento- ja rautatieasemille eivät toimi kunnolla edes sesonkiaikana.

Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy:n mediatutkimus vuodelta 2010 kertoo, että pietarilaisista kotitalouksista ainoastaan 34 prosentilla on auto. Julkunen piti autottomia kotitalouksia merkittävänä matkailun mahdollisuutena, jos liikenteen ongelmat pystytään ratkaisemaan.

– Julkisen liikenteen on kyettävä palvelemaan matkailijoita, joilla ei ole omaa autoa. Liikenneratkaisuja tehtäessä on kuunneltava matkailuyrityksiä ja -järjestöjä, totesi Julkunen.

Matkailuala odottaa Venäjän ja Suomen välisen viisumivapauden poistumista ja rajanylityspaikkojen lisäämistä.

– Arvioidaan, että viisumivapaus kasvattaisi matkailijoiden määrää moninkertaisesti ja sillä olisi todella merkittävä työllisyysvaikutus. Kehitykseen vaikuttaa myös Venäjän tuleminen maailman kauppajärjestön WTO:n jäseneksi. Tällä kehityksellä uskotaan olevan vaikutusta Venäjän talouskasvuun ja siten myös suomalaisten tuotteiden ja palveluiden kysyntään.

Suunnitteilla on tehdä laaja selvitys viisumivapauden vaikutuksista. Julkunen piti tärkeänä, että selvitys antaisi vastauksia myös niihin näkemyksiin, joilla viisumien tarpeellisuutta on perusteltu. Hän odottaa kuitenkin rohkeutta päätöksien tekemiseen.

– Työllisyyden parantamiseen tarvitaan maassamme nopeita ratkaisuja.  Matkailu pitää nähdä yhdeksi maan tärkeimmistä työllistäjistä. Jotta näin voi tapahtua, on matkailuun panostettava ja alaan suhtauduttava myönteisesti ja tehtävä ennakkoluulottomia päätöksiä, linjasi Julkunen.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.