Suomen luonnonsuojeluliitto hämmästelee valtiovallan suhtautumista Talvivaaraa ympäröivän vesistön ja luonnon pilaamiseen. Monet alueen järvistä on pilattu pitkäksi aikaa kun niihin on valunut jo viikon ajan kymmeniä tuhansia kuutioita raskasmetallien saastuttamaa vettä.

Vielä viikko sitten EK:n toimitusjohtajaksi siirtynyt elinkeinoministeri Jyri Häkämies kehui kaivosteollisuuden taloushyötyjä viisinkertaisiksi sen aiheuttamiin ympäristöhaittoihin verrattuna. Häkämiehen lausunnon taustalla oli Pellervon taloustutkimuksen (PTT) 29.10. julkaisema selonteko.

PTT:n tutkimuksessa ei otettu huomioon lainkaan Talvivaarankaan esiin tuomia haittoja esimerkiksi vesistöille, kiinteistöjen arvolle ja matkailulle.

”PTT:n tutkimus ja Häkämiehen lausunto tuntuvat kuluneen viikon tapahtumien valossa lähinnä irvokkaalta vitsiltä. Valitettavasti ne kuvaavat osuvasti monen poliitikon ja kaivosteollisuuden asenteita. Toivottavasti Häkämiehen seuraajaksi valittu ministeri Jan Vapaavuori on ympäristöasioista paremmin kartalla”, sanoo toiminnanjohtaja Eero Yrjö-Koskinen Suomen luonnonsuojeluliitosta.

Monet Luonnonsuojeluliiton suositukset on alun epäröinnin jälkeen otettu käyttöön Talvivaaran suuronnettomuuden hoidossa. Puolustusvoimat ja pelastuslaitos on kutsuttu apuun jätevesivuodon pysäyttämiseksi. Valtioneuvoston valmiuspäälliköt kokoontuivat puolestaan lauantaina, ja valtioneuvosto on nyt valmis antamaan tarvittavaa tukea Talvivaaran ympäristökriisin ratkaisemiseksi.

”Suomen tiettävästi kautta aikojen suurimmalle uraanipäästölle ei ole myöskään minkäänlaista ympäristölupaa”, muistuttaa Kainuun luonnonsuojelupiirin toiminnanjohtaja Janne Kumpulainen.

Luonnonsuojeluliiton kenttäorganisaatio jatkaa tapahtumien seurantaa maastossa ja raportoi tilanteen kehittymisestä tietoja kaunistelematta. SLL:n Kainuun luonnonsuojelupiirin toiminnanjohtaja Janne Kumpulainen ja Sotkamon Luonto ry:nvarapuheenjohtaja Antti Lankinen ovat tiedotusvälineiden käytettävissä onnettomuuden torjuntaa koskevissa kysymyksissä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.