Kainuun ELY-keskus on pitänyt maanantaiaamuna palaverin Kainuun maakunta -kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon kanssa koskien Talvivaara Sotkamo Oy:n kipsisakka-altaan vuotoa ja sen aiheuttamia vesistövaikutuksia.

Kainuun maakunta -kuntayhtymän ympäristöterveydenhuolto ja Kainuun ELY-keskus antavat käyttösuosituksia Talvivaaran kaivoksen läheisille vesialueille:

Oulujoen vesistön suunnassa Salmisenpuron, Salmisen ja Kalliojärven (etäisyys Talvivaarasta linnuntietä noin 3 km) sekä Vuoksen vesistön suunnassa Lumijoen, Ylä-Lumijärven ja Kivijärven (etäisyys Talvivaarasta linnuntietä noin 7 km) alueiden asukkaita, kotitalouksia ja tuotantoyksiköitä suositellaan pidättäytymään vesistöjen talousvesi- ja virkistyskäytöstä. Vesistä pyydettyjen kalojen käytölle ei ole tarpeen antaa tässä vaiheessa käyttörajoituksia.

Tämän Kainuun maakunta -kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon ja Kainuun ELY-keskuksen antaman suosituksen tarkoituksena on varotoimena ehkäistä mahdollisten terveyshaittojen syntymistä. Vesien laadun tarkempien analyysitulosten ja arvioitujen muutosten pohjalta ympäristö- ja terveydensuojeluviranomaiset tulevat myöhemmin antamaan mahdollisia käyttösuosituksia siinä laajuudessa kuin niihin katsotaan olevan tarvetta.

Kainuun maakunta -kuntayhtymän ympäristöterveydenhuolto on antanut suosituksia Kivi- ja Kalliojärven vedenkäyttöön liittyen 12.5.2011 ja päivittänyt suosituksia 14.8.2012. Edellä mainitut suositukset ovat edelleen voimassa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.