Lukiolaiset käyvät entistä useammin syömässä lounaan ja salaatti maistuu paremmin sekä opiskelijoille että yläkoululaisille. Tampereen Aterian ruokailija-asiakkaat kertoivat mielipiteensä syyskuussa 2012 toteutetussa asiakastyytyväisyystutkimuksessa, jonka kysymykset kartoittivat laajasti mielipiteitä ruoasta, asiakaspalvelusta ja ruokailutilanteesta.

Niin päiväkotilapset, opiskelijat kuin ikäihmisetkin ovat entistä tyytyväisempiä ruoan makuun ja hyvää asiakaspalvelua pidetään Tampereen Aterian vahvuutena kaikissa asiakasryhmissä. Kokonaisuutena asiakastyytyväisyys on samaa tasoa kuin viime vuonna: yli 90 % ruokailijoista piti ruokaa ja palvelua hyvänä tai kohtuullisena. Tyytyväisyys opiskelijaruokailuun lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa on nousussa.

Opiskelijoiden tyytyväisyys on tasaisesti kasvanut viime vuosien aikana. Tämä näkyy myös lisääntyneinä ruokailijamäärinä. Uudistettu salaattipöytä sai runsaasti hyvää palautetta yläkouluista, lukioista ja ammattioppilaitoksista. Tampereen Ateria toteutti viime keväänä asiakkaiden toiveiden mukaisesti salaattipöydän, jossa salaattiainekset on eritelty omiin tarjoiluastioihinsa ja jokainen saa koota oman salaattinsa makunsa mukaan. Erityisen tyytyväisiä lukiolaiset ja ammattiopiskelijat ovat kahvilapalveluihin.

Opiskelijoiden ja koululaisten antamissa avoimissa palautteissa ja kehitysideoissa nousi esille mm. ruokasalin viihtyisyyteen panostaminen. Melu, ahtaus ja kiire vähentävät ruokahetken mukavuutta. Näkkärin rinnalle haluttaisiin useammin tuoretta leipää. Ruoan osalta kehityskohteiksi nousivat kasvisruoat sekä salaattipöydän vaihtelevuus. Kasvisruoka on päivittäin vaihtoehtona 2. asteen oppilaitoksissa perinteisen lounaan rinnalla.

Tutkimuksen toteutti FCG Finnish Consulting Group Oy Tampereen Aterian toimeksiannosta syyskuussa 2012. Tutkimuksessa selvitettiin asiakkaiden kokemuksia Tampereen Aterian palveluista. Tutkimukseen vastasi 6 335 asiakasta, mikä on nelisensataa enemmän kuin viime vuonna. Tarkempia tietoja tutkimuksen toteutustavasta löytyy Tampereen Aterian internet-sivuilta

» Asiakastyytyväisyys

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.