Oulun poliisilaitoksen talousrikosyksikkö on hankkimiensa alustavien selvitysten perusteella oma-aloitteisesti aloittanut esitutkinnan koskien Talvivaara Sotkamo Oy:n kaivosalueella tapahtunutta kipsisakka-altaan vuotoa. Esitutkinnassa pyritään selvittämään vuotoon johtaneet syyt sekä vuodosta mahdollisesti aiheutuneet ympäristövahingot ja ympäristön, erityisesti vesien, mahdollinen pilaantuminen.

Esitutkinta suoritetaan samanaikaisesti Kainuun ELY-keskuksen elokuussa 2011 tekemän ilmoituksen perusteella käynnistetyn esitutkinnan yhteydessä. Rikosnimikkeenä on ympäristön turmeleminen, mutta se voi muuttua esitutkinnan edetessä. Esitutkinnan valmistumisesta ei vielä tässä vaiheessa voi esittää arviota.

Oulun poliisilaitoksen talousrikosyksiköllä on tällä hetkellä kolme eri epäiltyä ympäristörikosta tutkittavana koskien Talvivaara Sotkamo Oy:n toimintaa.

Kipsisakka-altaan vuodon johdosta ei siis tarvitse poliisille toimittaa erillisiä tutkintapyyntöjä, vaan asia tutkitaan tarvittavalla laajuudella poliisin toimesta yhteistyössä eri viranomaisten kanssa.

Esitutkinnan etenemisestä ja tuloksista jatkossa tiedotetaan harkinnan mukaan eikä tässä vaiheessa esitutkintaa ole muuta tiedotettavaa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.