Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on solminut Kiinan patenttiviraston kanssa sopimuksen, joka mahdollistaa tietojen vaihdon virastojen välillä ja patenttihakemusten nopeamman käsittelyn. Kiina on noussut maailman johtavaksi patenttivaltioksi. Kiinan patenttivirastoon jätettiin viime vuonna yli puoli miljoonaa uutta patenttihakemusta, mikä on enemmän kuin missään muussa maassa. Suomalaiset tekevät Kiinaan yli tuhat patenttihakemusta vuodessa

Sopimuksen ansiosta suomalaisen patentin hakija voi saada nopeutetun käsittelyn Kiinan kansantasavallan patenttivirastossa, jos vastaava patenttihakemus on todettu hyväksyttäväksi PRH:ssa.

Suomen ja Kiinan välinen sopimus astuu voimaan 1.1.2013 ja se kuuluu kansainväliseen Patent Prosecution Highway (PPH) -järjestelmään. PPH-järjestelmän tarkoituksena on nopeuttaa patenttihakemusten käsittelyä ja vähentää eri maiden patenttivirastoissa tehtävää päällekkäistä tutkimustyötä.  PPH-järjestelmän ansiosta patentinhakija voi saavuttaa merkittävää ajallista ja taloudellista hyötyä.

PRH on solminut aiemmin vastaavanlaisen sopimuksen yhdeksän PPH-järjestelmään kuuluvan patenttiviraston kanssa, jotka ovat Japani, Yhdysvallat, Etelä-Korea, Unkari, Kanada, Itävalta, Venäjä, Espanja ja Israel.

PPH-sopimuksen astuttua voimaan Suomessa hyväksytyn patenttihakemuksen perusteella voi saada nopeutetun tutkimuksen Kiinan patenttivirastossa, jos Kiinan virastoon tehdyn vastaavan patenttihakemuksen vaatimukset on jo todettu hyväksyttäväksi Suomessa. Patenttivaatimukset ovat se osa hakemusta, jossa täsmällisesti ilmaistaan, mihin yksinoikeus halutaan. PRH:ssa hakemuksen käsittely jatkuu normaalisti. Vastaavasti Kiinassa hyväksytyn patenttihakemuksen perusteella voi pyytää nopeutettua käsittelyä PRH:ssa. Suomen ja Kiinan välinen sopimus koskee myös kansainvälisiä PCT-hakemuksia.

PRH ja Kiinan patenttivirasto allekirjoittivat PPH-sopimuksen Shanghaissa 8.11.2012.

Tutustu tarkemmin:

Ohjeet PPH-pyynnön tekoon ja PRH:n PPH-sopimusmaat: http://www.prh.fi/fi/patentit/pph.html

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi