12.11.2012  – Kotimainen suoraveloitus poistuu käytöstä tammikuun 2014 loppuun mennessä. Laskuttajien kannattaa siirtyä joko e-laskuun tai uuteen suoramaksuun. Muutos aiheuttaa toimenpiteitä laskuttajille. Monessa yrityksessä ei vielä ole aloitettu varautumista suoraveloituksen poistumiseen ja korvaavien laskutustapojen selvittämistä.

Baswaren syyskuussa järjestetyillä käyttäjäpäivillä keskusteltiin SEPAn toisen vaiheen mukanaan tuomista muutoksista. Tilaisuuden jälkeen yli puolet, 57 prosenttia suoraveloituksen poistumisen vaikutuksista omaan yritykseen vastanneista kertoi, ettei heidän organisaatiossaan ole vielä aloitettu varautumista suoraveloituksen poistumiseen.

”Suoraveloituksen poistuminen merkitsee muutoksia laskuttajille. Laskuttajien kannattaa hyödyntää pankkien muuntopalvelua, jonka avulla nykyiset suoraveloitusvaltakirjat muunnetaan automaattisesti e-laskun ja suoramaksun vastaanottoehdotuksiksi. Muunto ei edellytä mitään toimenpiteitä maksajalta. Suoraveloitusta laskutuksessa käyttävien yritysten kannattaa hyvissä ajoin olla yhteydessä pankkiinsa sopiakseen suoraveloituksen korvaavista palveluista”, kannustaa Baswaren SEPA-asiantuntija Matti Luoto.

Tilaisuuden jälkeen tehtyyn kyselyyn vastanneista organisaatioista 55 prosenttia oli sitä mieltä, ettei suoraveloituksen poistuminen vaikuta oman organisaation toimintaan.

”Erityisesti suurilla organisaatioilla voi olla useitakin suoraveloituksia tuottavia järjestelmiä, ja koska siirtymäaika uusiin palveluihin on lyhyt, muutoksen suunnittelu kannattaa aloittaa viipymättä”, Luoto huomauttaa.

Suoraveloituksen poistuminen kasvattaa verkkolaskun suosiota

Yrityksiä suositellaan siirtymään joko e-laskuun tai uuteen suoramaksuun. Baswaren käyttäjäpäivien yhteydessä tehdyssä kyselyssä 57 prosenttia suoraveloitusta käyttävistä vastaajista aikoo korvata suoraveloitukset verkkolaskulla. Suoramaksuun aikoi siirtyä 33 prosenttia ja SEPA-suoraveloitukseen kuusi prosenttia vastaajista.

”Uskomme, että verkkolasku tulee rajusti kasvattamaan suosiotaan suoraveloituksen poistuessa”, Luoto toteaa ja viittaa aiheeseen liittyviin tutkimuksiin.

Verkkolaskujen määrä lisääntyi merkittävästi viime vuoden aikana. Finanssialan keskusliiton toukokuussa tekemän tutkimuksen mukaan 64 prosenttia kotimaisista yrityksistä käytti verkkolaskutusta. Sama tutkimus kertoi, että verkkolaskuja lähettävien yritysten määrä oli vuoden 2011 toukokuusta kaksinkertaistunut kuluvan vuoden toukokuuhun verrattuna. Henkilöasiakkaista yli 80 prosentilla on käytössään verkkopankki ja henkilöasiakkaiden e-laskujen vastaanottoilmoitukset verkkopankissa kasvoivat 150 prosenttia vuosien 2010 ja 2011 aikana.

Verkkolaskutus on valtaosalle suoraveloittajista hyvä vaihtoehto. Tästä huolimatta SEPA-suoraveloitus voi soveltua eräille organisaatioille, kuten hyväntekeväisyysjärjestöjen rahankeruuseen, yritysten väliseen suoraveloitukseen sekä Suomen rajat ylittävään laskutukseen.

Suoraveloituksen poistuminen liittyy SEPAn toiseen vaiheeseen. SEPAn tavoitteena on maksuliikenteen infrastruktuurin ja palveluiden yhdenmukaistaminen nykyajan tarpeisiin paremmin sopivaksi. Suomi siirtyi tilisiirroissa SEPA-aikaan vuoden 2011 alusta. Kyselyyn vastanneista 72 prosenttia oli sitä mieltä, että suoraveloituksen poistumisesta ja sen mukanaan tuomista uudistuksista on ollut tarpeeksi tietoa saatavilla.

Basware
Basware on maailman johtava pilvipalveluihin perustuvien verkkolasku-, hankinnasta maksuun-  ja talousohjausratkaisujen toimittaja. Yhtiön ratkaisuilla on yli miljoona käyttäjää yli 60 maassa. Basware B2B Cloud -ekosysteemissä toimivat ratkaisut ja palvelut mahdollistavat ostajien ja myyjien avoimen ja turvallisen sähköisen asioinnin maailmanlaajuisesti. Ekosysteemi kokoaa yhteen yli 1,9 miljoonaa osto -ja myyntiorganisaatiota. Ratkaisut on suunniteltu vastaamaan kaikenkokoisten organisaatioiden tarpeita ja niissä on sisäänrakennettuna Baswaren pitkäaikainen talousprosessiosaaminen yhdistettynä älykkäisiin pilvipalveluihin ja avoimeen verkkoon.  Baswaren avulla organisaatiot voivat tehostaa hankinta-, ostoreskontra- ja laskutusprosessejaan, saavuttaa huomattavia kustannussäästöjä, parantaa kassavirran ennustettavuutta sekä tiivistää asiakas-toimittajasuhteita. Ratkaisut ovat saatavilla paikallisesti asennettuna, SaaS-palveluna tai prosessiulkoistuksena Euroopassa, USA:ssa sekä Aasia ja Tyynenmeren alueella joko Baswaren omista toimipisteistä tai laajan kumppaniverkoston kautta. Baswaren osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.basware.fi

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.