Teksti: Anna-Maria Maunu

Tampereen kaupunginvaltuusto teki 12.11. muutoksia Tampereen kaupungin vuoden 2012 talousarvioon. Syynä ovat vuoden aikana ilmenneet toimintamenojen muutostarpeet sekä valtionosuuksien ja verotulojen muutokset. Muutosten jälkeen tilikauden tulos noin 20 miljoonaa euroa alijäämäinen ja talousarvion vuosikate on noin 63 miljoonaa euroa.

Talousarvion toimintatulojen arviota nostettiin yhteensä 1,8 miljoonalla eurolla. Perustoimeentulotuen valtionosuuksiin ja toimeentulotuen takaisinperintätuloihin lisättiin 1,4 milj. euroa. Kunnille palautetaan elatustuen takautumissaatavia 1,86 euroa/asukas, ja Lasten ja nuorten kasvun tukemiseen esitetään lisättäväksi tuloja 400 000 euroa.

Toimintamenoja valtuusto lisäsi yhteensä 16,094 milj. euroa. Toimeentuloturvaan lisättiin 3,4 milj. euroa, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin palvelujen ostoon 3,0 milj. euroa, vammaispalveluihin 2,5 milj. euroa, perusterveydenhuollon palveluihin 2,05 milj. euroa sekä kaupungin oman erikoissairaanhoidon palvelujen ostoon 1,95 milj. euroa. Lastensuojelun ostopalveluihin lisättiin 1,5 milj. euroa ja ikäihmisten tehostettuun palveluasumiseen 1,0 milj. euroa. Ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärän kasvun vuoksi siihen osoitettiin talousarviossa lisää 414 000 euroa. Elinkeinotoiminnan edistämiseen osoitettiin lisää 205 000 euroa ja ECO2-hankeeseen 75 000 euroa hankkeen viivästymisen vuoksi.

Valtionosuuksia on kertymässä arvioitua enemmän peruspalvelujen osalta 6,7 miljoonaa ja opetus- ja kulttuuritoimen osalta 4,5 miljoonaa. Valtionosuuksien määrän muutos on jo aiemmin huomioitu, joten muutos ei paranna kuluvan vuoden tulosennustetta.

Verotuloja esitetään lisättäväksi yhteensä 1,0 milj. euroa. Kunnallisverojen kertymän arviota nostettiin vuoden aikana tarkentuneiden tietojen perusteella 6,0 milj. euroa ja kiinteistöveron kertymän arviota 3,0 milj. euroa. Yhteisöveroja puolestaan näyttää kertyvän kertyvän 8,0 milj. euroa aiempaa arviota vähemmän.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.