Valtioneuvoston kanslia järjesti 12. marraskuuta Säätytalossa Helsingissä tiedotustilaisuuden, jossa Säteilyturvakeskuksen, Suomen ympäristökeskuksen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijat kävivät läpi Talvivaaran kaivosalueen vuotoalueelta otettuja tutkimustuloksia.

Ministeriöiden valmiuspäälliköt kokoontuvat välittömästi tiedotustilaisuuden jälkeen arvioimaan tutkimustuloksia. Tuloksia käsitellään myös tiistaina 13. marraskuuta kokoontuvassa ministeriöiden kansliapäällikkökokouksessa. Hallituspuolueiden puheenjohtajat eli ns. sekstetti kokoontuu keskiviikkoaamuna 14. marraskuuta keskustelemaan Talvivaaran kaivosalueen vuodosta.

Tiedotustilaisuuden tallenne on katsottavissa valtioneuvoston nettitelevisiossa www.vn.fi/nettitv. Valtioneuvoston verkkosivuille osoitteeseen www.vn.fi/talvivaara on koottu viranomaisten Talvivaaran vuotoa koskevia tiedotteita ja tausta-aineistoja.

Lisää aiheesta:

Suomen ympäristökeskuksen tiedote:

http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=423801&lan=fi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiedote:

http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tiedote?id=31641

Säteilyturvakeskuksen tiedote:

http://www.stuk.fi/stuk/tiedotteet/fi_FI/news_796/

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.