Kainuun ELY-keskus on tiistaina alustavasti tutustunut Talvivaaran toimittamiin lisäselvityksiin metallitehtaan käynnistämisestä. Kainuun ELY-keskus pyytää Talvivaaralta vielä tarkennuksia kaivosalueen vesivarastojen purkamisesta ja kipsisakka-altaan turvallisuusselvityksestä. Talvivaaran on toimitettava lisäselvitys Kainuun ELY-keskukseen 15.11. mennessä.

Kipsisakka-altaan vuoto Talvivaaran kaivosalueella on vähenemässä. Kipsisakka-altaan vuotava lohko on tyhjenemässä. Vuotovedet ovat pysyneet kaivosalueella lukuun ottamatta viime yönä tapahtunutta lyhytaikaista vuotoa, jossa etelään eli Vuoksen vesistön suuntaan pääsi tämän hetkisen arvion mukaan noin 2 000 kuutiometriä vuotovettä.

Vuotovesiä varoaltailla käsitellään edelleen kalkilla veden happamuuden vähentämiseksi ja metallien saostamiseksi. Kalkituksia on jatkettu myös päästön vaikutusalueen vesistöissä, Vuoksen suunnassa alimmillaan Kivijärvellä noin 7 kilometrin päässä Talvivaarasta etelään.

Vuoksen vesistön suuntaan laskevassa Lumijoessa veden pH oli viime yönä 4,7 ja nikkelipitoisuus 3,6 milligrammaa litrassa. Lumijoen nikkelipitoisuus on maanantaihin verrattuna laskenut oleellisesti. Pohjoisen suunnassa kaivosta lähinnä olevassa Salmisen purossa veden happamuus on hieman vähentynyt ja on nyt pH 4,6. Nikkelipitoisuus on laskenut 0,7 milligrammaan litrassa. Eilen Salmisen purossa oli nikkeliä 1,03 mg/l. Päästön vaikutus näkyy lievänä nikkelipitoisuuden kohoamisena Kalliojärvessä. Kalliojoessa ennen Kolmisoppea ei ole havaittu muutoksia eiliseen verrattuna.

Aiemmin otettujen vesinäytteiden laajat analyysit ovat valmistuneet. Niistä tiedottaa Suomen ympäristökeskus. Vesistötutkimuksia jatketaan kolmen kenttäryhmän voimin. Kainuun ELY-keskus on saanut apua maastotöihin sekä valvontatehtäviin Lapin ja Pohjois-Karjalan ELY-keskuksilta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.