Itä-­Suomen   Yliopiston   tutkija   Tarja   Nurmi   kyseenalaisti  Musta  Aurinko-­  tuotteemme  laadun  YLEn  Akuutti-­ ohjelmassa  sekä  siihen  liittyneellä  tiedotteella  24.  lokakuuta.  Itä-­Suomen  Yliopisto  väitti  että  30-­mikrogrammainen  Musta  Aurinko  sisälsi  D-­vitamiinia  vain  10,3  mikrogrammaa.
 
Uusinta-­analyysimme   sekä   Eviran   ja   muiden   valvontaviranomaisten   selvitykset   ovat   osoittaneet   että   kyseinen   tuote-­erä   sisältää   D-­vitamiinia   etikettiin   merkityn   määrän.   Itä-­Suomen   Yliopiston   virheellinen   tiedottaminen   on   kuitenkin   antanut   kuluttajille   väärää  tietoa  sekä  aiheuttanut  huomattavaa  taloudellista  haittaa  Oy  Chemeda  Ab:lle.    Asiaa  hoitaa  Chemedan  puolesta  helsinkiläinen  Lexia  Asianajotoimisto  Oy.  
 
Vaadimme  Itä-­Suomen  Yliopistoa  selventämään  miksi  tutkija  Nurmen  virheellisiksi  osoittautuneita  tuloksia  levitettiin  iltapäivälehtiin  ilman   että   niitä   olisi   ensin   alistettu   normaaliin   tieteelliseen   vertaisarviointiin.   Kysymme   myös   miksei   etukäteen   tiedusteltu  valmistajien   teettämien   analyysien   menetelmiä   tai   tuloksia.   Ellei   hyväksyttävää   selvitystä   tästä   yksittäistapauksesta   saada,  vahingoittaa  tämä  kohu  mielestämme  paitsi  Itä-­?Suomen  Yliopiston,  myös  koko  tiedeyhteisön  uskottavuutta.
 
Tuotteemme   on   alusta   loppuun   kotimainen   laatutuote   ja   sen   vientiponnistelut   on   juuri   aloitettu. Osoitamme   suuret   kiitokset tuotteemme  ystäville  tämän  vaikean  tapahtumaketjun  aikana  meille  osoitetusta tuesta.  

 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.