3.11.2012

Suomen ympäristökeskus SYKE on mitannut Talvivaaran kaivosalueen ulkopuolelta Lumijoen vedestä uraania 350 mikrogrammaa litrassa. Sunnuntaina 11.11. otetun vesinäytteen analyysi valmistui tänään.

Vettä, jonka uraanipitoisuus on suurempi kuin sata mikrogrammaa litrassa, ei pidä käyttää jatkuvasti juoma- ja ruokavetenä. Satunnaisella käytöllä ei ole terveysvaikutuksia.

Säteilyturvakeskus (STUK) on ottanut uusia näytteitä Vuoksen vesistöissä (Lumijoki, Ylä-Lumijärvi, Kivijärvi) ja niiden tulokset valmistuvat keskiviikkona. STUK tarkistaa suositusta kun tulokset valmistuvat.

Talvivaaran jätevesipäästön vaikutusten arvioinnista vastaa Kainuun ELY-keskus. STUKin lisäksi sitä tukevat myös Suomen ympäristökeskus, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.