Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta puoltaa EU:n ja Etelä-Afrikan välistä kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen muuttamista. Muutoksen tarkoituksena on syventää yhteistyötä tietyillä aloilla. Valiokunta antoi tiistaina 13. marraskuuta asiasta mietinnön (UaVM 12/2012).

Ulkoasiainvaliokunta kiinnittää mietinnössään huomiota yleisemmin Afrikan kehitykseen ja talouskasvun mahdollisuuksiin. Valiokunta pitää tärkeänä, että Suomi ja EU kehittävät suhteita Afrikan maihin laaja-alaisesti.

Etelä-Afrikka on yksi EU:n strategisista kumppaneista. EU on kumppanuudessa korostanut Etelä-Afrikan roolia Afrikan ankkurivaltiona.  Valiokunta pitää hyvänä, että sopimuksen avulla voidaan vahvistaa myös strategisen kumppanuuden sisältöä. Sopimus esittää yhteistyön lisäämistä mm. terrorismin, rahanpesun ja joukkotuhoaseiden leviämisen estämiseksi. Valiokunta pitää tärkeänä, että osapuolet sitoutuvat tähän yhteistyöhön. 

 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.