Rikosseuraamuslaitoksen noin 15 miljoonan euron sopeuttamistoimet koskettavat voimakkaasti henkilöstöä. Sopeuttamistoimiin sisältyy 197 henkilötyövuoden vähennys aiemmin toteutetun 320 henkilötyövuoden lisäksi. Sopeuttamistoimiin liittyy muun muassa vankiloiden turvallisuusluokituksen käyttöönotto, johon sisältyy osa toteutettavista henkilöstösäästöistä. VVL katsoo, ettei turvallisuusluokitusta voida toteuttaa vakuuttavasti, mikäli se edellyttää henkilöstösäästöjä.

Turvallisuusluokitus edellyttää vankisijoittelussa tehtäviä muutoksia siten, että vankeja voidaan sijoittaa nykyistä joustavammin rikosseuraamusalueiden rajojen sitä estämättä. VVL:n näkemyksen mukaan erityisesti ulkomaalaisia vankeja on sijoitettava valtakunnallisesti vankiloiden käyttöasteen tasaamiseksi. VVL katsoo, että turvallisuusluokituksen käyttöönoton jälkeen ei enää ole perusteita säilyttää nykyistä kolmen rikosseuraamusalueen mallia. Alueorganisaatiot muodostavat vain yhden turhan väliportaan vankiloiden ja keskushallinnon välille.

Loppuvuodesta käynnistyy niin sanottu toimitilavision luonti, jossa tarkastellaan vankiloiden tulevaisuutta sisältäen linjaukset mahdollisista vankiloiden lakkautuksista. Tarkastelussa on huomioitava vankiloiden toimintojen erityispiirteet sekä henkilöstön asema. VVL ei hyväksy vankilan tai vankiloiden lakkauttamista tilanteessa, jossa edelleen suurin osa suljetuista vankiloista on yliasutettuina.

Vankilavirkailijain Liitto VVL ry on ammattiliitto JHL:n yhteisöjäsenliitto, johon kuuluu noin 1 700 Rikosseuraamuslaitoksen valvontahenkilökuntaan sekä toimintojen ohjaukseen ja hoitohenkilökuntaan kuuluvaa virkamiestä. VVL:n edustajisto oli koolla Hämeenlinnassa 13.11.2012.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.