Kainuun ELY-keskus on pitänyt keskiviikkona palaverin Kainuun maakunta -kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon kanssa koskien Talvivaara Sotkamo Oy:n kipsisakka-altaan vuotoa ja sen aiheuttamia vesistövaikutuksia.

Kainuun maakunta -kuntayhtymän ympäristöterveydenhuolto ja Kainuun ELY-keskus tarkentavat käyttösuosituksiaan Talvivaaran kaivoksen läheisille vesialueille:

Oulujoen vesistön suunnassa Salmisenpuron, Salmisen ja Kalliojärven (etäisyys Talvivaarasta linnuntietä noin 3 km) sekä Vuoksen vesistön suunnassa Lumijoen, Ylä-Lumijärven ja Kivijärven (etäisyys Talvivaarasta linnuntietä noin 7 km) alueiden asukkaita, kotitalouksia ja tuotantoyksiköitä suositellaan pidättäytymään vesistöjen talousvesi- ja virkistyskäytöstä. Myöskään vesistä pyydettyä kalaa ei tule syödä. Lisätietoja on liitteenä olevassa elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tiedotteessa.

Tämän Kainuun maakunta -kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon ja Kainuun ELY-keskuksen antaman suosituksen tarkoituksena on varotoimena ehkäistä mahdollisten terveyshaittojen syntymistä. Vesien laadun tarkempien analyysitulosten ja arvioitujen muutosten pohjalta ympäristö- ja terveydensuojeluviranomaiset tulevat myöhemmin antamaan mahdollisia käyttösuosituksia siinä laajuudessa kuin niihin katsotaan olevan tarvetta.

Kainuun maakunta -kuntayhtymän ympäristöterveydenhuolto on antanut suosituksia Kivi- ja Kalliojärven vedenkäyttöön liittyen 12.5.2011 ja päivittänyt suosituksia 14.8.2012. Nämä suositukset ovat edelleen voimassa.
Liite: Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tiedote 14.11.2012

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.