Maanantaina ja tiistaina (12.–13.11.) Talvivaaran kaivosalueen eteläpuolelta kerättyjen vesinäytteiden perusteella uraanipitoisuudet ovat edelleen kohonneita Lumijoessa Vuoksen vesistössä. Vesinäytteiden analyysit valmistuivat tänään 14.11.

Pitoisuudet vaihtelevat välillä 20–100 mikrogrammaa litrassa. Suurimmat pitoisuudet, 350 mikrogrammaa litrassa, mitattiin sunnuntaina 11.11. samalta alueelta otetusta näytteestä. Vettä, jonka uraanipitoisuus ylittää 100 mikrogrammaa litrassa, ei pidä käyttää jatkuvasti ruoka- ja juomavetenä.  Kivijärven vedessä ei ole toistaiseksi ollut kohonneita uraanipitoisuuksia.

Kaivosalueen länsipuolella, Salmisen purossa, pitoisuus on laskenut edellisen viikon pitoisuuksista, mutta on edelleen monikymmenkertainen normaaliin puroveden uraanipitoisuuteen verrattuna eli 40–100 mikrogrammaa litrassa. Tuhkajoen vedessä ei ole toistaiseksi ollut kohonneita uraanipitoisuuksia.

Kainuun ELY-keskus on jo aiemmin suositellut välttämään Talvivaaran lähialueiden vesien käyttöä talousvetenä. Suosituksella on myös säteilysuojelullinen peruste, joka tarkistetaan seuraavien päivien tulosten perusteella.

STUK on mitannut myös kipsisakka-altaiden läheisyydessä olevan rengaskaivon veden uraanipitoisuuden. Pitoisuus oli normaali, eli päästö ei ole siihen vaikuttanut ainakaan vielä.

STUK jatkaa vesien uraanipitoisuuden valvontaa Vuoksen ja Oulunjoen vesitöissä sekä kaivosalueella.

http://www.stuk.fi/sateilytietoa/sateily_ymparistossa/uraani/fi_FI/talvivaaran-kaivosalueen-vesistojen-uraani/

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi