Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat sopineet vuoden 2013 yksityisalojen työeläkevakuutusmaksusta. Vuonna 2013 perittävä maksu on keskimäärin 22,8 prosenttia palkasta.

Vuoden 2013 työeläkemaksun lähtökohtana on vuonna 2009 solmitun sosiaalitupon mukainen vuosittainen korotus 0,4 prosenttiyksikköä vuosina 2011–2014. Sosiaalitupon mukaan vuosittainen korotus ei vaikuta liian korkeina kerättyjen työkyvyttömyysmaksujen mahdollisiin oikaisuihin. Näiden oikaisujen johdosta vuoden 2013 maksuun tulee alennus, jonka suuruus on 0,4 prosenttia palkoista. Palautusten seurauksena keskimääräinen maksu pysyy ennallaan.

Työntekijän maksu on vuonna 2013 sama kuin tänä vuonna eli 5,15 prosenttia alle 53-vuotiailla ja 6,50 prosenttia yli 53- vuotiailla.  Työnantajan maksu on myös ennallaan eli 17,35 prosenttia palkoista.

Työmarkkinajärjestöt ovat tehneet aiemmin vanhuuseläkkeiden täydentämisestä sopimuksen. Jäljellä oleva täydennys eli 1,2 prosenttia palkoista tehdään kokonaisuudessaan 2012. Tämän lisäksi vanhuuseläkerahastoon tehdään vuonna 2013 ylimääräinen täydennys, joka on 0,4 prosenttia palkoista.

Maksusopimuksen lisäksi työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat pyytäneet Telan laskuperustejaosta selvittämään tasoitusmäärän riskiopillisesti oikeat rajat ja työeläkevakuutuksen riskien tarkoituksenmukaisen puskurointitavan.  Työmarkkinajärjestöt jatkavat neuvotteluja TyEL-maksun jatkoratkaisuista sen jälkeen kun nämä selvitykset ovat valmistuneet.

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa työeläkevakuutusmaksun perusteet työeläkevakuutusyhtiöiden hakemuksesta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.