Puheenjohtaja Maija Pihlajamäki

Pahimmillaan useaa sataa ammatillisen peruskoulutuksen sektorilla työskentelevää uhkaa irtisanominen lähivuosina eri puolilla Suomea opiskelijapaikkojen rajujen leikkausten seurauksena. Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) äskettäin julkaisema tavoiteohjelma koulutuspaikkojen supistuksista on karmeaa luettavaa ammattiopintojaan suunnitteleville nuorille ja oppilaitosten henkilöstölle.

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki korostaa, että ammatillisen peruskoulutuksen ja mm. ammattikorkeakoulujen roolia alueellisina kouluttajina ja työnantajina ei tule murentaa lyhytnäköisillä opiskelijapaikkojen leikkauksista johtuvilla henkilöstösupistuksilla.

Pihlajamäen mukaan on myös tarkasti arvioitava, miten mahdolliset koulutuspaikkaleikkaukset vaikuttavat paljon puhutun nuorisotakuun toteutumiseen.

”Pahoin pelkään, että hallituksen suureen ääneen markkinoima nuorisotakuu jää raakileeksi OKM:n linjausten seurauksena. On hyvä muistaa, että suurimpia nuorten syrjäytymisen riskejä on jääminen vaille koulutuspaikkaa peruskoulun tai lukion opintojen jälkeen.”

Useissa ammatillisen peruskoulutuksen oppilaitoksissa eri puolilla Suomea on jo pidemmän aikaa käyty yt-neuvotteluja. Suunnitelmissa on irtisanomisia, osa-aikaistamisia ja lomauttamisia. Valtakunnan tasolla opiskelijapaikkamääriä aiotaan supistaa yli 7000:lla vuoteen 2016 mennessä. Esimerkiksi Itä-Suomen alueelle koko maan opiskelijapaikkavähennyksistä kohdistuu lähes 44 %, reilut 3700. Pelkästään Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä, joka palkittiin vastikään ammatillisen koulutuksen laatupalkinnolla, nuorten aloituspaikkojen määrä on putoamassa lähes 400:lla. Tavoitteena on noin 22 %:n säästöt.

”Ammatillisen peruskoulutuksen oppilaitoksilla on tärkeä rooli paitsi kouluttajana ja työnantajana, myös maakuntien elinkeinoelämässä – varsinkin, jos oppilaitoksen ja työnantajien yhteistyö on vireää. Hätiköidyillä päätöksillä ei missään tapauksessa tule murentaa sitä vahvaa pohjaa, joka ammatillisen peruskoulutuksen sektorilla on maakunnissa eri puolilla Suomea luotu.”

OKM on perustellut linjauksiaan opiskelijapaikkojen kohdentamisella entistä paremmin sinne, missä tarve on suurin. Siirrot tapahtuisivat siis maakunnista toisiin. Pihlajamäki myöntää, että aloituspaikkojen leikkaaminen on perusteltua koulutusaloilla, joilla on ylikoulutusta ja työllistyminen sen seurauksena heikkoa.

”Painopisteitä koulutusalojen suhteen voidaan kuitenkin muuttaa tulevaisuuden tarpeiden mukaan.”

Ammatillisen peruskoulutuksen vuosien 2014–2016 opiskelijamääristä sekä rakenteellisen kehittämisen toimista päätetään hallituksessa loppukeväästä. Pihlajamäen mukaan nyt on vaikuttamisen paikka.

”Ministeriön linjauksiin on saatava muutos, ja alueelliseen tasa-arvoisuuteen koulutuspaikkojen osalta on kiinnitettävä huomiota myös tulevina vuosina.”

* Jyty edustaa noin 70 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 87 prosenttia. Jyty on STTK:n jäsenliitto.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi