Matkatoimisto Hilkka Tamminen Oy on asetettu konkurssiin 6.11.2012. Yrityksellä on Kuluttajavirastossa konkurssin varalle vakuus, josta maksetaan korvausta valmismatkoista.

Valmismatkana pidetään kahden tai useamman matkailupalvelun yhdistelmää, joka myydään yhdistettyyn hintaan.

Valmismatkasta voi hakea korvausta Kuluttajaviraston hallussa olevasta vakuudesta seuraavista kuluista:

  • Matkustajien paluukuljetus ja majoitus matkakohteessa paluukuljetukseen saakka, jos matkaan sisältyi majoitus.
  • Kuluttajien maksamat ennakkomaksut ja keskeytyneestä matkasta käyttämättä jääneen matkan osuus.
  • Valmismatkan ostoon oikeutetut vastikkeelliset lahjakortit.
  • Jos asiakas on maksanut valmismatkaan kuuluvan majoituksen uudelleen, vakuudesta korvataan hotellimajoitus alkuperäisen sopimuksen mukaisesti.

Ohjeita valmismatkan ostaneelle kuluttajalle

Jos olet maksanut matkasi osittain tai kokonaan luottokortilla, voit ottaa yhteyttä myös luotonantajaan. Jos haet korvausta luottoyhtiöltä, et enää voi hakea sitä Kuluttajaviraston vakuudesta.

Jos olet maksanut suoraan Matkatoimisto Hilkka Tamminen Oy:lle tai matkan välittävä matkatoimisto on siirtänyt rahat sille, toimita korvaushakemus Kuluttajavirastoon.

Jos valmismatkaasi kuuluu majoitus ja reittilento, jonka liput olet jo saanut, sinulla on kaksi vaihtoehtoa:

Jos Matkatoimisto Hilkka Tamminen Oy on välittänyt sinulle toisen matkanjärjestäjän matkan, se toteutuu. Kaikki matkanjärjestäjät vastaavat omista valmismatkoistaan, myös välittäjiensä puolesta. Vaikka Matkatoimisto Hilkka Tamminen Oy ei olisi tilittänyt maksua matkasta eteenpäin, matkanjärjestäjän on siitä huolimatta toteutettava matka. Ota yhteyttä matkanjärjestäjään ja varaudu esittämään maksutosite maksamastasi matkasta.

Näin haet korvausta Kuluttajavirastosta

Jos olet maksanut valmismatkasi Matkatoimisto Hilkka Tamminen Oy:lle tai välittäjämatkatoimistolle maksamasi suoritukset on jo tilitetty sinne, voit lähettää Kuluttajavirastolle korvaushakemuksen.

Korvaushakemukset voi tilata puhelinnumerosta 029 505 3006/valmismatkayksikkö

Lomakkeita ei voi lähettää sähköpostitse, koska hakemukseen tarvitaan allekirjoitus.

Hakemukseen on myös liitettävä:

• Alkuperäiset lahjakortit

• Maksutositteet alkuperäisinä tai oikeaksi todistettuina kopioina. Jos matka on maksettu verkkopankissa, tositteeksi riittää tulostettava kuitti ja kopio tiliotteesta.

• Tilausvahvistus tai jokin muu matka-asiakirja, josta käyvät ilmi matkalle osallistujien nimet ja matkan luonne.

• Jos olet saanut matkaa koskevat lentoliput, myös ne on liitettävä alkuperäisinä hakemukseen.

Lomakkeet postitetaan osoitteeseen Kuluttajavirasto, PL 5, 00531 Helsinki.

Vakuudesta ei korvata esimerkiksi menetetystä työajasta aiheutuneita taloudellisia menetyksiä, matkavakuutusta, rokotuksista aiheutuneita kuluja, korvausta mielipahasta, joka aiheutui pilalle menneestä lomasta eikä matkakohteessa ostettuja retkipaketteja. Näitä korvauksia voi hakea konkurssipesältä ja ne käsitellään konkurssivalvonnassa muiden velkojien vaatimusten tapaan. Vakuudesta ei myöskään korvata matkoja, joissa maksajana on yritys eikä vastikkeettomia eli mainostarkoituksessa annettuja lahjakortteja.

Korvaushakemukset tulee toimittaa Kuluttajavirastoon 31 .12.2012 kello 16:15 mennessä. Päätösten teko korvauksista voi alkaa vasta sen jälkeen.

Jos ostettu matka ei ole valmismatka (esim. pelkkä majoitus)

Jos olet ostanut Matkatoimisto Hilkka Tamminen Oy:lta pelkän majoituksen tai muun yksittäisen matkailupalvelun, korvauksen hakeminen riippuu matkan maksutavasta.

• Jos olet maksanut matkan luottokortilla, tee oikaisupyyntö luottoyhtiölle. Luottokortilla maksaneella asiakkaalla on oikeus pidättäytyä laskun maksamisesta. Jos olet jo maksanut laskun, sinulla on oikeus saada rahat takaisin siltä luotonantajalta, joka on rahoittanut kaupan.

• Jos olet maksanut matkan muulla tavoin, esimerkiksi käteisellä, ole yhteydessä käräjäoikeuden määräämään pesänhoitajaan, joka laatii pesäluettelon. Pesänhoitaja on Asianajaja Teija Saraste. Asianajotoimisto Romo & Ilonen Oy, p. 075 75 40500.

Kun pesäluettelo on valmis, päätetään, raukeaako konkurssi varojen puutteeseen vai jatkuuko se. Jos konkurssi jatkuu, määrätään valvontapäivä, jolloin kuluttajat voivat valvoa saataviaan konkurssissa. Kuluttajavoi tehdä valvontakirjelmän, jossa erittelee saatavansa ja sen perusteet.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.