Helsingin ensikotiyhdistys palkitsee musiikkiterapeutti Teija Carlssonin tunnustuspalkinnolla. Hän on tuonut iloa perheiden elämään ja vahvistanut myönteisen vuorovaikutuksen syntymistä vanhemman ja vauvan välille. Carlsson on toiminut jo vuosia Helsingin ensikodin musiikkiterapeuttina.

Musiikkiterapiaa käytetään ensikodissa yhtenä hoitomuotona, kun vanhemmat kokevat kontaktin ja vuorovaikutuksen vauvan kanssa haasteellisena tai hankalana. Ensikodin kokemusten mukaan musiikkiterapia toimii hyvin, sillä lähes poikkeuksetta terapiaan osallistuneen lapsen ja aikuisen vuorovaikutuksessa tapahtuu myönteistä kehitystä. Positiiviset ja molemminpuolista iloa tuottavat yhteiset hetket lisääntyivät.
– Musiikki luo vanhemman ja vauvan välille turvaa ja luottamuksellisuutta. Vauvalle kosketus, katse, liike ja äänen melodia merkitsee enemmän kuin puhuttu kieli, Carlson sanoo. Musiikin avulla asetutaan vauvan äärelle yhteiseen tunnekokemukseen ja kuuntelemaan vauvan viestejä. Musiikkiterapiassa tuetaan vanhemman ja lapsen välistä tunneyhteyttä. Vanhemmalle ja vauvalle luodaan tilanteita kohdata toisensa niin, että keskinäinen, myönteinen vuorovaikutus vahvistuu.

Arjen hallitsemattomuus näkyy vauvaperheissä vuorovaikutuksen ongelmina

Helsingin ensikoti ry:n toiminta tavoittaa vuodessa yli 250 aikuista ja lasta. Lapsista lähes kaikki ovat alle 2-vuotiaita. Vauvaperheen ensikotihoito on tarkoitettu vanhemmuuteen ja arjen hallintaan ympärivuorokautista tukea tarvitseville. Arjen hallitsemattomuus näkyy vauvaperheissä myös vuorovaikutukseen liittyvinä ongelmina; vauva ei syö hyvin, nukkuu huonosti ja on välinpitämättömän oloinen. Ensikodissa vauvan ja vanhemman väliseen vuorovaikutukseen kiinnitettään paljon huomiota, sillä se on yksi tärkeimmistä lapsen kehitykseen liittyvistä tekijöistä.
Vauvan tarpeisiin vastaaminen, vaikuttaa siihen millainen kiintymyssuhde vauvan ja vanhemman välille muodostuu. Kiintymyssuhde voi olla joko turvallinen, turvaton tai ristiriitainen. Vauva kasvaa ja kehittyy hyvin, kun kiintymyssuhde on turvallinen.

Vauvaperheiden auttaminen taloudellisesti järkevä sijoitus yhteiskunnalta

Yhdistyksellä on Helsingin ensikodin lisäksi kaksi päihdeongelmiin erikoistunutta ensikotia ja erilaisia avopalveluja. Kaikissa niissä perheitä tuetaan niin, että vanhempien vaikeuksista huolimatta vauvat ja pienet lapset saavat kasvaa riittävän turvallisesti ja saavat ikä- ja kehitystasoaan vastaavan hoivan ja huolenpidon.
– Vauva kasvaa aikuisten huolenpidon varassa eikä hän voi odottaa vanhempiensa kuntoutumista. Vauvaperheiden auttaminen on inhimillisesti oikein vauvan ja vanhempien kannalta ja taloudellisesti järkevä sijoitus yhteiskunnalta. Helsingin ensikoti ry:n kokemus on, että vauvaperheitä kannattaa auttaa, sanoo Helsingin ensikodin toiminnanjohtaja Kirsi-Maria Manninen.

Helsingin ensikoti ry on vuonna 1942 perustettu lastensuojelujärjestö, jonka tarkoituksena on toimia kriisissä olevien lapsiperheiden hyvinvoinnin sekä ihmisten keskinäisen suvaitsevaisuuden ja perheiden tasa-arvon lisäämiseksi. Vuosien aikana lukuisat vapaaehtoiset ovat osallistuneet yhdistyksen toimintaan.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.