Poliisi valvoo yhdessä työsuojeluviranomaisten kanssa rakennustyömaita tehostetusti marraskuussa. Valvontaiskut ovat osa harmaan talouden torjuntaa.

1.9.2012 jälkeen alkaneilla rakennustyömailla työskentelevillä henkilöillä tulee olla julkiseen veronumerorekisteriin merkitty veronumero, joka näkyy työntekijän kuvallisessa henkilötunnisteessa. Veronumerollinen tunnistekortti on edellytys työn tekemiselle rakennustyömaalla. Veronumeroiden valvonnan tarkoituksena on kitkeä harmaata taloutta rakennusalalta. Tunnistekorttien ja veronumeroiden valvonta kuuluu työsuojeluviranomaiselle.

Aiempien vuosien valvontahavaintojen perusteella tunnistekorttien käytössä rakennustyömailla on edelleen puutteita. Myös rakennusalan tilaajavastuutarkastuksilla on havaittu runsaasti puutteita tilaajan selvitysvelvollisuuden noudattamisessa.

Työsuojeluviranomaisen kanssa tehtävillä yhteistarkastuksilla pyritään saamaan rakennustyömaiden päätoteuttajia, rakennuttajia ja aliurakointiyrityksiä noudattamaan aiempaa paremmin tunnistekortteja ja veronumeroita koskevaa lainsäädäntöä. Poliisi sakottaa puutteista. Rikosnimikkeenä on työturvallisuusrikkomus ja pahimmillaan seurauksena voi olla kymmeniä päiväsakkoja. Samalla valvotaan myös ulkomaisen työvoiman käyttöä. Tarpeen mukaan aloitetaan välittömästi esitutkinta myös muista talousrikoksista kuten verorikoksista.

Viranomaisten yhteistyötä tehostetaan

Valvontaiskuilla pyritään kehittämään mahdollisimman reaaliaikaista yhteistyötä eri viranomaisten kesken harmaan talouden torjunnassa. Iskut ovat osa hallituksen harmaan talouden ja talousrikostorjunnan toimintaohjelmaa vuosille 2012-2015. Ohjelmalla tavoitellaan hallituskauden aikana 300-400 miljoonan euron vuosittaista verojen ja sosiaalivakuutusmaksujen lisäystä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.