Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on arvioinut Talvivaara Sotkamo Oy:n edellytykset käynnistää metallien talteenottolaitos uudelleen. Tukes arvioi asiaa Kainuun ELY-keskuksen pyynnöstä. Talvivaara Sotkamo Oy on antamiensa selvitysten perusteella tekemässä prosessimuutoksia metallien talteenottolaitoksen toimintaan.  Tukesin mukaan Talvivaaran suunnittelemat muutokset ovat sen luonteisia, että yhtiön pitää antaa Tukesille lisäselvityksiä, jotka Tukes käsittelee ennen kuin metallien talteenottolaitos voi jatkaa toimintaansa.

Talvivaara Sotkamo Oy:n Kainuun ELY-keskukselle antamien selvitysten perusteella Tukes ei vielä pysty arvioimaan muutosten vaikutuksia. Tämän takia Tukes haluaa yritykseltä muutosilmoituksen, jotta voidaan arvioida, että muutokset eivät aiheuta lisäriskiä. Metallien talteenottolaitos voi jatkaa toimintaansa, kun Tukes on käsitellyt ja hyväksynyt muutosilmoituksen. Talvivaara Sotkamo Oy:n pitää lisäksi saada toimintaansa lupa Kainuun ELY-keskukselta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.