Kotkan ja Pietarin kaupungit sekä Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor hakevat yhdessä kansainvälisiä investoreita sarjalla tapahtumia, joista ensimmäinen pidettiin Lontoon kauppa- ja teollisuuskamarissa 15. marraskuuta. Pietarin kaupunki ja Kotkan-Haminan seutu markkinoivat itseään kansainvälisesti toisiaan täydentävänä investointikohdeparina Tukholma-Pietari kehityskäytävällä. Kotkan-Haminan seutua tuodaan esille ”pehmeänä laskuna” Pietarin markkinoille.

Tilaisuuden puheenjohtajana toimi Suomen Iso-Britannian suurlähettiläs Pekka Huhtaniemi. Tilaisuudessa puhunut Iso-Britannian Suomen suurlähettiläs Matthew Lodge, joka korosti Suomen ja Kotkan-Haminan seudun mahdollisuuksia kansainvälisessä kentässä ja painotti henkilökohtaisten kontaktien merkitystä elinkeinotoiminnan kehittämisessä.

Kotkan-Haminan seudulta esiteltiin konkreettisia sijoituskohteita seudun kaikista kunnista, mm. matkailuun liittyen. Pietarilaiset kertoivat omista konkreettisista kohteistaan ja lisäksi tuotiin esille mitä lisäarvoa Pietari ja Kotkan-Haminan seutu tarjoavat brittiläisille yrityksille. Tavoitteena on pitkällä tähtäimellä tuoda uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja Kotkan-Haminan seudulle.

Tilaisuudessa oli noin 70 osallistujaa, yritysten ja rahoitussektorin edustajia, asiantuntijoita sekä kansainvälisiä sijoittajia, jotka olivat kiinnostuneita Suomen ja Venäjän välisistä mahdollisuuksista. Osallistujamäärän suhteen tavoite oli 50 osallistujaa, mikä ylitettiin. Kaikkiin Kotkan-Haminan seudulta esille tuotuihin investointikohteisiin syntyi alustavaa kiinnostusta. Tapahtuman jälkeen kartoitetaan osallistujien palautetta, tehdään seurantaa ja saatuja kontakteja työstetään eteenpäin.

Investointien hakemiseen tullaan panostamaan jatkossa systemaattisesti. Tässä työssä avainasemassa ovat Kotkan ja Kotkan-Haminan seudun hyvät suhteet Pietarin merkittäviin toimijoihin.

Lontoon tapahtuma oli osa Kotkan ja Pietarin välistä kumppanuutta, johon kuuluu kulttuuri- ja elinkeinotoimintaan liittyvää monipuolista yhteistyötä. Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf pitää erityisen merkittävänä sitä, että Kotka pääsi Lontoossa esille suurkaupunki Pietarin rinnalla. ”Ilman Pietarin kanssa tehtävää yhteistyötä emme olisi saaneet Lontoossa tällaista huomiota, mutta luotettavana ja helppona EU:n alueella olevana kumppanina valtavien Venäjän markkinoiden kyljessä olemme kiinnostava kohde sijoittajille”, Lindelöf korostaa.

Cursorin toimitusjohtaja Hannu Karavirta toteaa, että suuri osa seudun mahdollisuuksista liittyy Venäjään ja siksi tätä työtä on luontevaa tehdä Pietarin kanssa. Pietari tuo meille lisäarvoa ja avaa ovia. Konsepti osoittautui erittäin kiinnostavaksi Lontoossa toimiville yrityksille. Karavirta korostaa, että kyse on systemaattisesta pitkäjänteistä työstä ja että kansainvälisten yritysten sijoittumista mitataan muutamien vuosien aikajänteellä. Tilaisuudessa saatiin hyviä yhteyksiä ja niitä viedään eteenpäin konkreettisella tasolla.

Merkittävä rooli tilaisuuden järjestämisessä oli myös Finpron Iso-Britannian yksiköllä, jonka kontakteja käytettiin hyväksi tapahtuman markkinoinnissa. Seminaari on osa Rubicon-konseptia, joka yhdistää markkinointia ja palveluita Suomesta kiinnostuneille venäläisille investoreille ja myös Venäjälle Suomen kautta etabloituville länsimäisille yrityksille. Lontoon tapahtuma toteutettiin EU:n ja Venäjän väliseen naapuruusohjelmaan kuuluvan Kaakkois-Suomi – Venäjä ENPI CBC 2007-2013 -ohjelman rahoituksella.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.