Myrsky- ja lumituhoille arimman keskijännitteisen sähköverkon toimintavarmuutta halutaan parantaa. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion, sähkönjakelijoiden sekä työ- ja elinkeinoministeriön yhteisprojektissa kehitetään erityisesti sähkölinjojen vierimetsien hoitoa.

Viime elokuussa käynnistyneen projektin taustalla ovat viime vuosina sähköverkkoa vaurioittaneet ja sähkönjakelua haitanneet laajat myrsky- ja lumituhot sekä sähkönjakelun varmuudelle asetettavat entistä kovemmat vaatimukset. Sähkö on välttämättömyys niin kotitalouksille, teollisuudelle, liikenteelle, kaupalle ja palveluillekin.

Energiateollisuuden tavoitteena on, että tulevaisuudessa yksittäisen asiakkaan sähkökatko tai -katkot eivät vuositasolla ylitä yhteensä kuutta tuntia. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää sekä merkittäviä investointeja sähköverkkoon että verkon ylläpidon kehittämistä.

Lumen- tai myrskyn kaatamat puut aiheuttavat valtaosan sähkökatkoksista. Myrsky- ja lumituhoille arin sähköverkon osa on keskijännitteinen (20 kV) sähköverkko. Keskijänniteverkon kokonaispituus Suomessa on yli 130 000 kilometriä ja arviolta noin puolet siitä sijaitsee metsissä. Sähköjohtojen maakaapelointi on hyvä keino parantaa sähkön toimitusvarmuutta, mutta se on myös kalleinta ja sen toteuttaminen kestää pitkään. Tästä syystä on tärkeää edelleen kehittää myös ilmajohtojen toimintavarmuutta.

Projektin tavoitteina ovat:

  • ·         Luoda kokonaiskuva keskijännitteisten ilmajohtojen vierimetsistä ja niiden merkityksestä sähkönjakeluverkolle
  • ·         Kehittää kartoitusmenetelmiä, joilla riskikohteet voidaan paikallistaa
  • ·         Selvittää sähkökatkoja ennaltaehkäisevien metsänhoitotoimenpiteiden taloudellisia hyötyjä ja haittoja 
  • ·         Kehittää käytännön toimintamalleja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Projektissa selvitetään myös metsänhoitomenetelmiä, joiden avulla vierimetsät kehittyisivät paremmin myrsky- ja lumituhoja kestäviksi. Lisäksi kootaan tietoja parhaista menettelyistä, joilla sähkönjakeluyhtiöt ja paikalliset metsätalouden toimijat ovat yhteistyössä hoitaneet ongelmallisten linjaosuuksien vierimetsiä.

Hankkeen etenemisestä kerrotaan verkkosivulla:

http://www.tapio.fi/sahkolinjojen-vierimetsat

 

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi