Eduskunnan ympäristövaliokunta on 14.11.2012 saanut ympäristöministeriöltä pyytämänsä selvityksen Talvivaaran kaivoksen lupa- ja valvonta-asioista sekä onnettomuustilanteesta ja sen hoitamisesta.

Valiokunta katsoo, että viimeaikaiset vakavat tapahtumat ovat paljastaneet lainsäädännössä muutostarpeita. Mahdollisia muutostarpeita on sekä ympäristölainsäädännössä että kaivoslainsäädännössä.

Valiokunta edellyttää, että hallitus valmistelee tarvittavat lainsäädäntömuutokset kaivosten turvallisuuden varmistamiseksi. Valiokunta toteaa, että onnettomuustutkintakeskus selvittää parhaillaan johtamis-, valvonta- ja tarkastustoimintaa sekä mahdollisia puutteita turvallisuutta ja viranomaisia koskevissa säännöksissä ja määräyksissä.

Lisäksi valiokunta edellyttää, että ympäristöministeriö valmistelee tarvittavat muutokset ympäristönsuojelulakiin ympäristönsuojelun valvonnan tehostamiseksi ja hallintopakon käytön helpottamiseksi vastaavien vahinkojen välttämiseksi tulevaisuudessa. Valiokunta kiirehtii tätä tarkoittavan ympäristönsuojelulain muuttamista koskevan lakiesityksen valmistelua.

Lisäksi valiokunta katsoo, että Talvivaaran tilanne on nostanut konkreettisesti esille tarpeen vahvistaa ympäristöhallintoa rakenteellisesti sekä varmistaa sen toiminnan riittävä rahoitus.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.