Tänään lauantaina 17.11. Kainuun ELY-keskuksen valvontaviranomaiset (ympäristönsuojelu ja patoturvallisuus) ovat tehneet valvontakäynnin sekä vuotaneella kipsisakka-alueella että  Kortelammen turvapadon rakennustyömaalle. Kortelammen turvapadon rakennustyö jatkuu läpi viikonlopun. Talvivaara on varotoimena jatkanut veden pumppausta kipsisakka-altaan vuotaneen allaslohkon viereisen lohkon tyhjentämiseksi.

Talvivaaran 17.11. tekemien viimeisimpien vedenlaatumittausten mukaan pohjoisella vaikutusalueella Salmisenpurossa veden happamuutta kuvaava pH oli 4,8 ja nikkelipitoisuus 0,30 milligrammaa litrassa. Salmisenpurossa happamuus on vähentynyt eilisestä. Kalliojärven pH oli 4,9 ja nikkelipitoisuus 0,18 mg/l. Kalliojärven veden happamuus ja nikkelipitoisuus ovat hieman vähentyneet eilisestä. Kalliojoessa ennen Kolmisoppea pH oli 4,7 ja nikkelipitoisuus 0,10 mg/l. Kolmisopesta lähtevän veden pH oli 5,5 ja nikkelipitoisuus <0,03 mg/l. Kalliojoen ja Kolmisopen tuloksissa ei ollut muutosta eiliseen. Etelässä Lumijoella veden pH oli 5,5 ja nikkelipitoisuus 0,16 milligrammaa litrassa. Lumijoen veden happamuus ja nikkelipitoisuus ovat eiliseen verrattuna vähentyneet. Kivijoella 16.11. myöhään illalla oli veden pH 5,7 ja nikkelipitoisuus alle 0,03 milligrammaa litrassa.

Kainuun ELY-keskus on lauantaina mitannut virtaamia ja ottanut näytteitä sekä Oulujoen että Vuoksen vesistön suunnalla. Mittauksia jatketaan sunnuntaina. Kuolleita kaloja ei lauantaina havaittu kummankaan vesistön suunnalla.

Tänään lauantaina Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja Kainuun ELY-keskus ovat yhteisessä tilannepalaverissaan päättäneet tehdä yhteisen tarkastuksen Talvivaaraan maanantaina. Lisätietoja aiheesta Tukesin tänään julkaisemassa tiedotteessa.

Linkki: Valtioneuvoston Talvivaara-koontisivu

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi