Tänään sunnuntaina 18.11.  Kainuun ELY-keskuksen valvontaviranomaiset (ympäristönsuojelu ja patoturvallisuus) ovat tehneet valvontakäynnin sekä vuotaneella kipsisakka-alueelle että  Kortelammen turvapadon rakennustyömaalle. Kortelammen turvapadon rakennustyö jatkuu läpi viikonlopun. Talvivaara on varotoimena jatkanut veden pumppausta kipsisakka-altaan vuotaneen allaslohkon viereisen lohkon tyhjentämiseksi.

Talvivaaran 18.11. tekemien viimeisimpien vedenlaatumittausten mukaan pohjoisella vaikutusalueella Salmisenpurossa veden happamuutta kuvaava pH oli 4,8 ja nikkelipitoisuus 0,26 milligrammaa litrassa. Salmisenpuron mittaustulokset ovat eilisellä tasolla. Kalliojärven pH oli 5,8 ja nikkelipitoisuus 0,08 mg/l. Kalliojärven veden happamuus ja nikkelipitoisuus ovat vähentyneet eilisestä. Kalliojoessa ennen Kolmisoppea pH oli 6,0 ja nikkelipitoisuus 0,06 mg/l. Kolmisopesta lähtevästä vedestä ei ollut tulosta käytettävissä. Kalkituksen lisääminen pohjoisen suunnassa näkyy vedenlaatutuloksissa happamuutta ja nikkelipitoisuutta vähentävästi.

Etelässä Lumijoella veden pH oli 5,1 ja nikkelipitoisuus 0,26 milligrammaa litrassa. Lumijoen veden happamuus ja nikkelipitoisuus ovat eiliseen verrattuna hieman lisääntyneet. Kivijoella 17.11. iltapäivällä oli veden pH 5,7 ja nikkelipitoisuus alle 0,03 milligrammaa litrassa.

Kainuun ELY-keskus on lauantaina mitannut virtaamia sekä Oulujoen että Vuoksen vesistön suunnalla. Kuolleita kaloja ei lauantaina havaittu kummankaan vesistön suunnalla. Lumijoen vedessä havaittiin hieman samentumista johtuen ilmeisesti patotyöstä. Lumijoen virtaama on edelleen vähentynyt.

Viranomaisten tarkastustyö jatkuu jälleen maanantaina kun turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Säteilyturvakeskus (STUK) ja Kainuun ELY-keskus tekevät yhteisen tarkastuskäynnin metallitehtaan käynnistämisen edellytysten arvioimiseksi.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.