Itä-Suomen aluehallintovirasto selvitti alueensa kuntien lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden määrän, kelpoisuudet ja lastensuojelun asiakkaana olevien lasten ja perheiden lukumäärän lastensuojelun sosiaalityöntekijää kohden.

Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan kunnissa työskentelee yhteensä 146,5 lastensuojelun sosiaalityöntekijää, joista 74 % on päteviä ja 26 % epäpäteviä. Alueella on yhdeksän kuntaa, joiden lastensuojelussa ei selvityksen mukaan ole yhtään pätevää sosiaalityöntekijää.

Aluehallintovirasto on huolestunut myös lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asiakasmääristä. Selvityksen mukaan 53 %:ssa kunnista lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asiakkaiden määrä oli suurempi kuin suositeltava 30 lasta/sosiaalityöntekijä.  Alueella on useita kuntia, joissa asiakkaana olevien lasten ja perheiden määrä on 80-120/sosiaalityöntekijä.

Lastensuojelun sosiaalityöntekijän tehtäviä ovat muun muassa lastensuojeluilmoituksiin liittyvien selvitysten tekeminen, lastensuojelun avohuollossa olevien lasten ja perheiden palvelut ja tukeminen, huostaanottoprosessien johtaminen, sijaishuollossa olevien lasten sijoitusten sisällöstä vastaaminen, jälkihuolto jne. Sosiaalityöntekijä ei kykene huolehtimaan lastensuojelun asiakkaana olevien lasten ja perheiden edusta, mikäli asiakasmäärä on kohtuuton.

Selvityksen tulokset aiheuttavat aluehallintoviraston taholta valvontatoimenpiteitä niihin kuntiin, joissa lastensuojelun sosiaalityön resurssit ovat huolestuttavan puutteelliset.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.