Pitoisuudet Lumijoessa olivat 20–40 mikrogrammaa litrassa. Tämä on enää kymmenesosa aikaisemmin Lumijoen vedestä mitatusta uraanista. Lumijärven ja Kivijärven pintavesissä pitoisuudet olivat alle yhden mikrogramman litrassa, mutta syvemmältä otetuissa vesinäytteissä pitoisuudet olivat korkeampia, Lumijärvessä jopa 220–320 mikrogrammaa litrassa. Laakajärvestä ja Iso-Sopen järvestä ei ole mitattu kohonneita uraanipitoisuuksia.

Kaivosalueella kipsisakka-altaiden veden uraanipitoisuus oli edelleen 6000–7000 mikrogrammaa litrassa. Muualla kaivosalueella, Kalliojoessa ja Kolmisoppi-järvessä pitoisuudet olivat pieniä.

Toimenpideraja juomaveden uraanipitoisuudelle on 100 mikrogrammaa litrassa. Tämä raja perustuu uraanin säteilyvaikutuksiin. Tällaista vettä ei pidä käyttää jatkuvasti ruoka- ja juomavetenä. Muuta veden käyttöä ei uraanipitoisuuden takia tarvitse rajoittaa. Suomessa pintavesien uraanipitoisuus on tyypillisesti alle yksi mikrogrammaa litrassa.

STUK jatkaa uraanipitoisuuden valvontaa Talvivaarassa ja sen ympäristössä

STUK jatkaa uraanipitoisuuksien valvontaa Vuoksen ja Oulunjoen vesistöissä sekä kaivosalueella.

STUK tiedottaa Talvivaaran säteilytilanteen muutoksista omilla internetsivuillaan. Samoin uraanipitoisuuksien mittaustulokset julkaistaan sivuilla analyysien valmistuttua.

Kaivoksen ympäristössä mitattujen vesinäytteiden uraanipitoisuuksia 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.