Ainoastaan seitsemän ja puolen tunnin käsittelyn jälkeen kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 19.11.2011 kaupunginhallituksen esityksen vuoden 2013 talousarvioksi ja vuosien 2013 – 2015 taloussuunnitelmaksi.

Epävarmojen talousnäkymien varjossa valmisteltu Tampereen vuoden 2013 talousarvion loppusumma on noin 1,6 miljardia euroa. Kaupunginvaltuuston miltei yksimielisesti tekemät lisäykset kasvattivat loppusummaa 1,8 miljoonaa euroa. Talousarvio on ensi vuonna 16,3 miljoonaa euroa alijäämäinen. Toimintamenojen vertailukelpoinen kasvu on 1,9 prosenttia ja vuosikate 72,5 miljoonaa euroa.

Investointien taso on 148 miljoonaa euroa ja lainaa kaupungilla on 1875 euroa asukasta kohti. Kuntalaisten palvelut säilyvät edelleen hyvällä tasolla.

Kaupunginvaltuusto äänesti ensi vuoden talousarvioon varatusta Rantaväylän tunnelin 6,5 miljoonan suunnittelurahasta. Lähinnä vasemmiston ja perussuomalaisten kannattama määrärahan poistoesitys hävisi äänestyksen äänin 37 – 30.

Ensi vuoden budjetti on valmisteltu nykyisen 19,00 tuloveroprosentin mukaan. Valtuusto päätti ensi vuoden tuloveroprosentiksi edelleen 19,00. Samoin kiinteistöveroprosentit säilyivät tämän vuoden tasolla: Yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi valtuusto vahvisti 1,05, vakituisten asuinrakennusten kiinteistöprosentiksi 0,45 ja muiden asuinrakennusten 0,90. Ensi vuoden koiraveroksi valtuusto vahvisti 34 euroa.

Kaupunginvaltuusto teki muun muassa seuraavia lisäyksiä vuoden 2013 talousarvioon:

Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen

Lukion kurssitoiminnan turvaamiseen 700 000 euroa ja nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseen ja lukiokoulutuksen psykososiaalisen tuen ja oppilaanohjauksen resurssien lisäämiseen ja osaamisen ja elinkeinojen toteuttamiseen 400 000 euroa.

Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen

Tampere Filharmonian konserttitoiminnan turvaamiseksi 300 000 euroa.

Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

Terveysnyssen toimintaan 120 000 euroa. Päihtyneiden päiväkeskustoimintaan 280 000 euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuudesta siirretään 1,0 miljoonaa euroa 500 päivää työttömänä olleiden aktivointitoimenpiteisiin.

Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen

Venlan tuvan toimintaa jatketaan ainakin kesään asti.

Tuottajaosa

Avopalvelut

Valtuusto lisäsi tekstiosaan perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnan kehittämisen. Tavoite on tehdä terveyskeskukset vetovoimaisiksi työpaikoiksi sekä lääkäreiden että hoitajien näkökulmasta.

Tampereen Tilakeskus Liikelaitos

Tilakeskuksen budjetissa siirretään 1,0 miljoonaa euroa koulujen ja päiväkotien ilmastointiongelmien korjaamiseen.

Tesoman palloiluhallin rakentamisen mahdollistavaa kaavamuutosta kiirehditään siten, että rakentaminen päästään aloittamaan vuoden 2014 alusta.

Investoinnit

Kämmenniemi liitetään keskitettyyn vesijohtoverkostoon rakentamalla yhdyslinja Sorilan ja Kämmenniemen välille.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.