Uuden hätäkeskustietojärjestelmän kehitys on ollut käynnissä Hätäkeskuslaitoksessa vuodesta 2008. Uusi tietojärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2015. Tietojärjestelmän toimittajaksi valittiin kesällä 2011 suomalainen Insta DefSec Oy.  Erityistä huomiota kehitystyössä kiinnitetään järjestelmän toimivuuteen ja käyttäjäystävällisyyteen.

Nykyinen hätäkeskustietojärjestelmä on tulossa elinkaarensa päähän, joten se korvataan vuonna 2015 uudella tietojärjestelmällä, jota kutsutaan nimellä ERICA. Se tulee olemaan verkottunut, valtakunnallinen, kaikkien 112-toimintaan osallistuvien viranomaisten yhteiskäyttöinen tietojärjestelmä.

– Nykyinen tietojärjestelmä ei ole mahdollistanut sitä, että hätäkeskukset kykenisivät riittävästi tukemaan toisiaan ruuhkatilanteissa ja teknisissä häiriötilanteissa. Hätäkeskuksilla ei ole tällä hetkellä esimerkiksi yhteistä tietokantaa, joten niillä ei ole käytössään tietoa naapurialueiden resurssien tilanteesta. Nykyisillä järjestelyillä ja järjestelmillä ei ole mahdollista esimerkiksi ruuhkatilanteessa ohjata hätäpuheluita toiseen keskukseen ilman merkittävää viivettä, kertoo Hätäkeskuslaitoksen teknisten palvelujen johtaja Jukka Aaltonen.

– Tämä ns. puheluiden ylivuoto ruuhkatilanteissa on ERICA:n yksi tärkeimmistä ominaisuuksista. Yksittäisen hätäkeskuksen ruuhkautuessa esimerkiksi myrskytilanteessa, ohjautuvat puhelut automaattisesti vastattavaksi toiseen hätäkeskukseen, Aaltonen toteaa.

Keskeisiä huomion kohteita ERICA:n kehittämisessä ovat hätäkeskustietojärjestelmän käytettävyys ja toimintavarmuus.

– Järjestelmän toimittaja on sitoutunut siihen, että uusi tietojärjestelmä on käytettävissä 99,996 prosentin saatavuustasolla. Moninkertaiset varmistetut palvelinkeskusratkaisut ja suojatut tietoliikenneyhteydet mahdollistavat luotettavan toiminnan poikkeusolosuhteissakin, Aaltonen painottaa.

– ERICA:n paikkatieto-ominaisuuksien ansiosta hätäkeskuspäivystäjä pystyy entistä paremmin hahmottamaan esimerkiksi sen, missä eri viranomaisten toimintayksiköt liikkuvat. Lisäksi raportointi- ja tilastointiominaisuuksia kehitetään, Aaltonen jatkaa.

Uuden hätäkeskustietojärjestelmän kehittämiseen osallistuvat Häkeskuslaitoksen ja toimittajan, Insta DefSec Oy:n lisäksi kaikki päivittäiseen 112-toimintaan osallistuvat tahot: poliisi, pelastustoimi, sosiaali- ja terveystoimi sekä Rajavartiolaitos.

Hätäkeskustietojärjestelmän testaus- ja koulutuskäyttöön on rakennettu pienoishätäkeskus Insta DefSec Oy:n tiloihin Tampereelle.

– Pienoishätäkeskus vastaa toiminnoiltaan tulevaisuuden hätäkeskusta ja siellä voidaan testata ja kouluttaa uutta hätäkeskustietojärjestelmää. Tilat on rakennettu nimenomaisesti tätä hanketta varten, kertoo Insta DefSec Oy:n Defence and Security Solutions ?liiketoimintayksikön johtaja Timo Hammar.

– Tilojen suunnittelussa on huomioitu turvallisuusnäkökulmat siten, että tilassa on tarpeen vaatiessa mahdollisuus käsitellä täsmälleen samaa tietoa kuin hätäkeskuksessa. Tilan avulla pystytään havainnollistamaan hyvin todellista käyttöympäristöä ja tätä kautta esittelyt ovat todentuntuisia. Lähitulevaisuudessa tilan merkitys testaus- ja koulutustilana kasvaa kun Hätäkeskuslaitoksen pää- ja ylläpitäjäkäyttäjät koulutetaan. Koulutustoiminnassa tila tarjoaa puitteet, joissa voidaan harjoitella todenmukaisessa hätäkeskusympäristössä ERICA-järjestelmän käyttämistä jo hyvin aikaisessa kehitysvaiheessa, Hammar jatkaa

Pienoishätäkeskusympäristöön on rakennettu myös yhteys VIRVE -viranomaisverkkoon ja sen testiverkkoon.

ERICA on uusi vuonna 2015 käyttöönotettava hätäkeskustietojärjestelmä. ERICA-nimessä kirjaimet tarkoittavat seuraavaa:
  • E = Emergency
  • R = Response
  • I = Integrated
  • C = Common
  • A = Authorities

Insta DefSec Oy on osa Insta Group -konsernia, joka on suomalainen Tampereella toimiva perheyritys. Konsernin toimialoja ovat puolustus? ja turvallisuusteknologia sekä teollisuusautomaatio. Työntekijöitä on yhteensä yli 700 ja liikevaihto vuonna 2011 oli noin 80 miljoonaa euroa. Teollisuusneuvos Finn Mattsson perusti Instan vuonna 1960.

Tänä päivänä Insta työllistää noin 300 tehtävä? ja turvallisuuskriittisten järjestelmien kehittämiseen erikoistunutta korkeasti koulutettua tietotekniikka?ammattilaista. Insta on myös maavoimien puolustusmateriaalin elinjakson tukipalveluita tarjoavan Millog Oy:n toinen pääomistajista. Hätäkeskustietojärjestelmän toimittaminen vahvistaa Instan asemaa johtavana turvallisuusviranomaisten tehtäväkriittisten tietojärjestelmien toimittajana Suomessa.

Lisää tietoa: www.insta.fi.


By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.