Saatavien vapaaehtoiseen perintään on tulossa muutoksia, joilla tehostetaan hyvän perintätavan noudattamista ja estetään kohtuuttoman suurten perintäkulujen periminen velalliselta. Eduskunnan lakivaliokunta antoi tiistaina 20. marraskuuta asiasta yksimielisen mietinnön (LaVM 14/2012).

Hyvää perintätapaa koskevaa säännöstä täsmennetään muun muassa kieltämällä nimenomaisesti vanhentuneiden saatavien perintä. Lisäksi kuluttajasaatavien perintäkulujen enimmäismääriä alennetaan ja käyttöön otetaan kolmiportainen asteikko nykyisen kaksiportaisen sijasta. Tavoitteena on varmistaa, että perintäkulut vastaisivat jatkossa paremmin perittävänä olevan saatavan pääoman suuruutta ja perinnästä aiheutuvaa työmäärää.

Uutena asiana säädetään kulukorvaukseen oikeuttavien perintätoimenpiteiden enimmäismääristä kuluttajasaatavien perinnässä. Käytännössä on havaittu, että perintäkulujen kokonaismäärään vaikuttaa eniten maksullisten perintätoimenpiteiden määrä. Lakivaliokunta ehdottaa mietinnössään, että kuluttajavelalliselta saa vaatia kuluja enintään kahdesta maksusuunnitelmasta hallituksen esityksessä ehdotetun yhden sijasta. Muutos lisää vapaaehtoisen perinnän käyttöalaa ja vähentää riskiä siitä, että oikeudellinen perintä tuntuvasti lainmuutosten johdosta lisääntyisi. Kulukorvaukseen oikeuttavien maksuvaatimusten enimmäismäärään valiokunta ei ehdota muutoksia, vaan puoltaa hallituksen esityksessä ehdotettua kahta maksuvaatimusta. 

Koska kyse on merkittävistä muutoksista kuluttajasaatavien perintäkuluihin, valiokunta pitää tärkeänä, että muutosten vaikutuksia seurataan tarkoin.

 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.