Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson tapasi tänään Moskovassa Venäjän oikeusministeri Aleksandr Konovalovin. Ministerit sopivat yhteistyön jatkamisesta oikeusministeriöiden välillä ja konkreettisista toimenpiteistä kahden seuraavan vuoden aikana. Henriksson keskusteli Moskovassa myös Haagin lapsikaappaussopimukseen liittyvän viranomaisyhteistyön käynnistämisestä.

“- Olen iloinen siitä, että lapsikaappaussopimus tulee voimaan Suomen ja Venäjän välillä ensi vuoden alusta lukien. Se luo toimivan mekanismin hoitaa näitä tapauksia maidemme välillä. Keskusviranomaisten välisen yhteistyön käynnistäminen on nyt erittäin tärkeää. Siinä olemme merkittävästi edistyneet Venäjän-vierailuni yhteydessä, sanoo oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.”

Kansainvälisiä lapsikaappauksia koskevalla Haagin yleissopimuksella varmistetaan kaapatun lapsen turvallinen palauttaminen asuinvaltioonsa. Vasta sen jälkeen, kun lapsi on asuinvaltiossaan, lähdetään tuomioistuimessa käsittelemään vanhempien lasta koskevia riitoja.

Venäjä on liittynyt myös Haagin ns. lastensuojelusopimukseen, joka tulee sen osalta voimaan kesäkuun 2013 alusta. Molempien sopimusten tehokas soveltaminen vaatii mailta keskusviranomaistoiminnan kehittämistä ja tiivistä yhteistyötä.

Suomen ja Venäjän oikeusministerit keskustelivat mahdollisuudesta kehittää tuomittujen siirtämistä maiden välillä. Tuomittujen siirtämistä koskeva yleissopimus on maiden välillä voimassa, mutta menettely kestää pitkään. Ministerit sopivat yhteistyön lisäämisestä, jotta tuomittujen siirtäminen olisi jatkossa mahdollista toteuttaa nykyistä paremmin.Tuomittujen siirtämisestä vastoin tahtoaan keskusteltiin yleissopimuksen lisäpöytäkirjan soveltamisen valossa.

– Suomen ja Venäjän välisen yhteistyön parantamisessa olisi tärkeää, että Venäjä luopuisi tuomittujen siirtämistä koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan rajoituksesta. Venäjän tekemä soveltamisalan rajoitus merkitsee, että lisäpöytäkirja jää vaille käytännön merkitystä Suomen ja Venäjän välillä. Tuomitun siirtämisellä suorittamaan rangaistuksensa kotimaassa edistetään hänen sopeutumistaan yhteiskuntaan, Henriksson korostaa. Ministerit keskustelivat myös kansalaisjärjestöjen toimintaa koskevasta lainsäädännöstä ja sen vaikutuksista.

 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.