Ikäinstituutin säätiön hallitus on valinnut VTT, dosentti Päivi Topon Ikäinstituutin uudeksi johtajaksi seuraavalle viisivuotiskaudelle. Päivi Topo toimii tällä hetkellä Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan ETENEn pääsihteerinä. Hän on aikaisemmin työskennellyt tutkijana, tutkimuspäällikkönä ja akatemiatutkijana Helsingin yliopistossa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa ja Suomen Akatemiassa. Topo on kirjoittanut laajasti sekä tieteellisiä että popularisoivia artikkeleita, osallistunut kehittämishankkeisiin ja toiminut kansallisissa ja kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä. Hänen aiheensa ovat liittyneet mm. teknologian mahdollisuuksiin tukea ikäihmisten toimintakykyä ja hyvinvointia, hoidon psykososiaalisiin ja fyysisiin ympäristöihin, eettisiin kysymyksiin sekä ikääntyneiden ihmisten asemaan kansalaisina.

Päivi Topo aloittaa johtajana helmikuussa 2013, kun nykyinen johtaja Anneli Sarvimäki jää eläkkeelle. Ikäinstituutti on monitieteinen tutkimus- ja kehittämisyhteisö, jonka tarkoituksena on hyvän vanhenemisen edistäminen tukemalla ikäihmisten toimintakykyä ja osallisuutta. Ikäinstituutti saa tukea Raha-automaattiyhdistykseltä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.