STTK:n lakimiehen, tasa-arvoasiantuntija Anja Lahermaan mielestä keskusteltassa perhevapaiden pituudesta keskustellaan samalla keinoista työurien pidentämiseksi.
– Työurien pidentäminen on välttämätöntä. Jos halutaan saada naiset nykyistä nopeammin perhevapailta työelämään, on edistettävä vapaaehtoista osa-aikatyötä. Pitkän, kokonaan työelämästä poissaolon sijasta naisten pitäisi voida palata työelämään aiemmin esimerkiksi osa-aikaisesti.

Lahermaa korostaa, että Suomessa osa-aikatyöhön sisältyy nykyisellään sudenkuoppia eivätkä työlainsäädäntö ja työelämän vakiintuneet käytännöt suosi osa-aikatyötä.
– Lainsäädäntö on joustamaton ja lähtee usein kokoaikatyön näkökulmasta. Työpaikoilla työntekijöiltä puuttuu vaikutusvaltaa omien työtehtäviensä ja työaikansa suunnitteluun.

STTK:n mielestä ensin on kyettävä konkreettisesti varmistamaan se, että työntekijä ei osa-aikatyön aikana tule syrjityksi ja että paluu osa-aikatyöstä kokoaikaiseen työhön onnistuu ilman ongelmia.
– Tämä edellyttäisi esimerkiksi sitä, että osa-aikatyöhön siirtyvän taloudellista tukea pitäisi korottaa. Samalla päivähoitomaksujen joustavuutta pitäisi lisätä.

STTK:n lakimies Anja Lahermaa toteaa, että julkisuudessa käytävä vilkas keskustelu lasten kotihoidosta ja osa-aikatyön lisäämisestä heijastaa asenneilmapiiriä, joka sekin kaipaisi perusteellista muutosta.
– Lainsäädäntömuutosten lisäksi aika olisi myös asennemuutokselle. Työpaikoille pitäisi saada ilmapiiri, joka kannustaa työn ja perhe-elämän hyvään yhteensovittamiseen. Työelämässä on tilaa yhtä hyvin pikkulapsivaiheen osa-aikatyölle kuin vanhemmille, jotka haluavat tehdä kokoaikatyötä ja tarvitsevat lapsilleen turvallisia hoitopaikkoja.

Suomalaiset naiset ja miehet osallistuvat työelämään tasavertaisesti, mutta naiset käyttävät suurimman osan kaikista ja erityisesti pitkistä perhevapaista. Lahermaa muistuttaa, että naisten pitkät poissaolot työelämästä heikentävät naisten työmarkkina-asemaa ja hidastavat uralla etenemistä.
– Se näkyy lompakossa työelämään siirtymisen jälkeen ja myöhemmin myös eläkkeen tasossa, Anja Lahermaa kiteyttää.

 

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi