Kahtakymmentätuhatta taiteen ammattilaista edustavat järjestöt ovat yksimielisiä lausunnoissaan Taiteen edistämiskeskuksesta (Taike) annetusta asetuksesta. Järjestöjen mukaan Taiteen edistämiskeskusta koskevassa asetusluonnoksessa valta keskittyy täysin edistämiskeskuksen johtajalle. Järjestöjen mielestä tämä henkilö ei saa yksin linjata suomalaista taidepolitiikkaa. Asetusesitys sellaisenaan on myös vastoin taiteen autonomiaa ja päätöksenteon avoimuutta.

Kulttuuriministeri Paavo Arhinmäki ilmaisi selkeästi eduskunnassa Taike-lain käsittelyn aikana, ettei uudistuksen tarkoituksena ole keskittää taidepoliittista valtaa yhdelle henkilölle, vaan vahvistaa taiteen autonomiaa ja moniäänisyyttä. Lausuntokierroksella ollut asetus vie kuitenkin siihen, että yhdellä henkilöllä on valta päättää muun muassa siitä, mitä taidetta tuetaan taloudellisesti ja mitä ei. Taiteilijajärjestöjen mielestä ei kuitenkaan ole vielä liian myöhäistä parantaa tilannetta, jos asetuksessa huomioidaan järjestöjen yksimielisesti esittämät muutokset.

Siksi 26 taiteilijajärjestöä ja taiteen keskeistä toimijaa ehdottaakin, että päätösvaltaa siirrettäisiin johtajan yksinvaltiuden sijaan taideneuvostolle. Taideneuvosto linjaisi edistämiskeskuksen toiminnan, ei Taiteen edistämiskeskuksen johtaja, kuten asetusluonnoksessa ehdotetaan.

Ainakin nämä 26 taiteen toimijaa vaativat muutoksia johtajan asemaan lausunnoissaan valtioneuvoston asetuksesta koskien Taiteen edistämiskeskusta:

Suomen Kirjailijaliitto ry
Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry
Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry
Suomen Tanssitaiteilijain Liitto
Suomen Muusikkojen Liitto ry
Finlands svenska författareförenings rf
Teatterin tiedotuskeskus TINFO
Suomen Näyttelijäliitto
Forum Artis ry
Työväen Näyttämöiden Liitto ry
Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto
Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry
Teatterikeskus ry
Suomen Teatteriohjaajien Liitto (STOhL)
Valokuvataiteilijoiden Liitto ry
Taidemaalariliitto
Suomen Teatterit ry
Suomen Taiteilijaseura
Säveltäjät ja Sanoittajat Elvis ry
Sibelius-Akatemia
Suomen Säveltäjät ry
Taiteilijajärjestö MUU ry
Suomen Mediataideverkko ry
Suomen elokuvaohjaajaliitto SELO ry
Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.