Tainionvirralla Sysmässä sijaitsevan Virtaan voimalaitoksen toiminta on määrätty keskeytettäväksi. Laitoksen omistaa Virtaankosken Voima Oy. Toiminnan keskeyttämisen syynä on se, että voimalaitoksella ei ole vesilain mukaista lupaa toiminnalleen.

Toiminnanharjoittaja on vuonna 2010 lainvoimaiseksi tulleella päätöksellä määrätty hakemaan lupa sillä uhalla, että toiminta voidaan keskeyttää. Koska lupaviranomaiselle ei ole toimitettu asianmukaista lupahakemusta ja asian käsittely on jätetty sikseen, ELY-keskus on hakenut toiminnan keskeyttämisuhan toimeenpanoa. Toiminnan keskeyttämistä koskevan määräyksen on antanut Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ja sen toimeenpano on annettu Hämeen ELY-keskuksen vastuulle.

Aluehallintoviraston päätöksen nojalla Hämeen ELY-keskus on12.11.2012 lähettänyt Virtaankosken Voima Oy:lle määräyksen keskeyttää Virtaan voimalaitoksen toiminta välittömästi siihen saakka, kunnes laitoksella on lainvoimainen lupa. Voimalaitoksen toiminnan keskeyttäminen ei saa aiheuttaa voimalaitoksen ylä- tai alapuolisessa vesistössä tulvan vaaraa tai veden vähyyttä. Toiminnan keskeyttämisen toteamiseksi ELY-keskus tekee tarkastuksen Virtaan voimalaitoksella 26.11.2012 klo 10.00.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.