Pohjois-Karjalan hätäkeskuksen operatiivinen toiminta on onnistuneesti siirretty varhain tänä aamuna Kuopioon.

Siirto alkoi operaattoripalaverilla klo 3:00, ja valmius siirtoon oli klo 3:30. Vastuu Pohjois-Karjalan ilmoitinlaitehälytyksistä siirtyi Kuopioon klo 4:12. Kello 4:20 vastattiin Kuopiossa ensimmäisen kerran Pohjois-Karjalan alueelta soitettuun hätäpuheluun. Kokonaisuudessaan Pohjois-Karjalan hätäkeskustoiminta siirtyi Kuopioon klo 4:27.

Sisäasiainministeriö päätti 8.12.2011, että Itä- ja Kaakkois-Suomen alueen hätäkeskuksen sijaintipaikka on Kuopio. Valmistelutyöt aloitettiin vuoden 2011 lopulla, ja ne etenivät suunnitellussa aikataulussa. Tekniikan toimivuuden varmistaminen on ollut tärkeässä roolissa ja kaikki toiminnot on suunniteltu niin, että kansalaisten turvallisuus ei vaarannu muutossa. Samalla henkilöstöä on koulutettu toimimaan uudella, aiempaa laajemmalla, alueella ja eri viranomaisten kanssa on sovittu yhteistoiminnasta. Hätäkeskustietojärjestelmän tiedot päivitettiin jo ennen toimintojen siirtoa siten, että päivystystoiminta on mahdollista koko Itä- ja Kaakkois-Suomen alueella.

Seuraavana vuorossa on Etelä-Savon hätäkeskuksen toiminnan siirto 28.11.2012 ja sen jälkeen Kaakkois-Suomen hätäkeskuksen siirto 4.12.2012.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.