Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tekemän selvityksen mukaan kolmasosassa ( 29) alueen kunnista sosiaalityöntekijällä on asiakkaita/ asiakasperheitä enemmän kuin suositeltava määrä eli 35 asiakasta. Osassa kuntia yhden sosiaalityöntekijän asiakkaana saattoi olla jopa 145 lasta/ perhettä. Suurimmat asiakasmäärät sosiaalityöntekijää kohden olivat Etelä-Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto selvitti keväällä 2012 sosiaalityöntekijätilannetta kaikissa alueensa kunnissa. Kunnilta kysyttiin sosiaalityöntekijöiden määriä ja kuinka moni sosiaalityöntekijä täytti lain mukaisen kelpoisuuden. Tarkemmin kyselyssä selvitettiin lastensuojelun sosiaalityön tilannetta ja lastensuojelulain lakisääteisten tehtävien toteutumista.

Pätevistä sosiaalityöntekijöistä pula

Asiakastyötä tekevistä sosiaalityöntekijöistä suurin osa työskentelee lastensuojelussa. Lastensuojelussa toimii myös eniten sosiaalityöntekijöitä, joilta puuttuu tehtävän edellyttämä kelpoisuus. Kun aikuissosiaalityössä 75 %:lla on tarvittava kelpoisuus, niin lastensuojelun sosiaalityöntekijöistä vain 64 % täyttää kelpoisuusehdot. Länsi- ja Sisä-Suomen alueella on kuusi kuntaa (Kaskinen, Töysä, Kihniö, Urjala, Petäjävesi ja Korsnäs), joissa kelpoisuuden omaavaa sosiaalityöntekijää ei ole lainkaan

Lakisääteisten määräaikojen noudattaminen tuottaa vaikeuksia

Kyselyssä selvitettiin, kuinka kunnat pystyivät noudattamaan lastensuojelulain mukaisia määräaikoja vuonna 2011. Laki edellyttää, että sosiaalityöntekijä arvioi lastensuojeluilmoituksen saatuaan välittömästi kiireellisen lastensuojelun tarpeen tai viimeistään seitsemän vuorokauden kuluessa sen, aiheuttaako ilmoitus jatkotoimenpiteitä. Lain mukaisessa määräajassa käsiteltiin 81 %:a kaikista aluehallintoviraston alueen lastensuojeluilmoituksista. Puolet kaikista kunnista ehti käsitellä kaikki lastensuojeluilmoitukset lain edellyttämässä määräajassa.

Lastensuojelulaki edellyttää, että lastensuojelutarpeen selvitys tulee valmistua kolmen kuukauden kuluessa asian vireille tulosta. Kuntien vastausten perusteella kaikista lastensuojelutarpeen selvityksistä aluehallintoviraston alueella 73 % valmistui määräajassa. Vain vajaa puolet eli 31 kuntaa ( vastanneita kuntia 63),  ilmoitti tehneensä kaikki lastensuojeluselvitykset kolmen kuukauden määräajassa.

Lastensuojelun työmäärä kasvaa ja tilanteet ovat entistä haastavampia

Kuntien vastauksista ilmenee, että lastensuojeluasiakkaiden määrä on kasvussa ja tilanteet entistä haastavampia. Vaikka lastensuojelutyön painopisteen tulisi olla varhaisessa puuttumisessa, voidaan kunnissa tilanteisiin puuttua usein vasta sitten, kun ongelmat ovat jo kärjistyneet.

Tähän vaikuttaa muun muassa kuntien  sosiaalityöntekijöiden vähäinen määrä suhteessa suuriin asiakasmääriin. Lisäksi voidaan todeta että kelpoisuuden omaavia sosiaalityöntekijöitä ei ole riittävästi saatavilla, joten opiskelupaikkakiintiöitä tulisi tarkentaa.

Tilannetta seurataan

Aluehallintovirasto tulee pyytämään viimeistään vuoden 2013 alkupuoliskolla kunnilta vastauksia, kuinka lastensuojelulain mukaisiin määräaikoihin päästään ja miten tehtävät hoidetaan kunnissa, joissa ei ole kelpoisuuden omaavia sosiaalityöntekijöitä. Lisäksi aluehallintovirasto kysyy, kuinka tehtävät resursoidaan niin, että sosiaalityöntekijällä olisi kohtuullinen määrä

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.