75-vuotista taivaltaan juhlivan Lastensuojelun Keskusliiton puheenjohtajana jatkaa professori Pentti Arajärvi. Arajärvi on toiminut keskusliiton puheenjohtajana jo vuodesta 2007. Puheenjohtajan valitsi Helsingissä 21.11.2012 kokoontunut Lastensuojelun Keskusliiton liittokokous.

Vuodesta 1937 toimineen Lastensuojelun Keskusliiton rooli riippumattomana yhteistyön edistäjänä ja lapsen oikeuksiin vaikuttajana on entistä tärkeämpi suomalaisen lastensuojelun kriisiytyessä. Yhä useampi lapsi ja nuori on lastensuojelun asiakkaana ja kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrää ei ole saatu laskemaan. Lastensuojelun toiminnan tuloksellisuutta, oikea-aikaisuutta ja kentän toimijoiden kaupallistumista arvostellaan laajasti.

Lastensuojelun Keskusliitto muistuttaa, että lastensuojelun kentällä ei nyt ole varaa käydä minkäänlaisia reviiritaisteluita vaan kaikkien voimavaroja ja yhteistyötä tarvitaan. Yhteistyössä on aina enemmän voimaa ja se on myös kustannustehokkaampaa kuin yksin tekeminen.

Nyt tarvitaan myös suuria rakenteellisia muutoksia sekä käytettävissä olevien voimavarojen uudenlaista kohdentamista, Lastensuojelun Keskusliitto vaatii.

– Kysymys ei kuitenkaan ole vain lastensuojeluun vaikuttamisesta, vaan meidän pitää pystyä vaikuttamaan kaikkeen, millä on yhteys lasten elämään ja elinolosuhteisiin, painottaa Lastensuojelun Keskusliiton puheenjohtaja professori Arajärvi.

Avainasemassa ovat esimerkiksi varhaiskasvatus, koulujen toiminta ja perheiden aseman kehittäminen. Lasten suojelu on myös yleistä yhteiskunnan asennetta ja lasten arvostamista. Lastensuojelu ei onnistu elleivät lasten lähipiirin aikuiset voi paremmin ja jos heillä ei ole tietoja ja keinoja arjen asioiden hoitamiseen. Poliittinen tahto ennalta ehkäisevään työhön panostamiseen näyttää kuitenkin näennäiseltä, vaikka työn kustannustehokkuus on tiedossa.

– Lapsissa on kuitenkin Suomen ja suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuus, Pentti Arajärvi muistuttaa.

Lastensuojelun Keskusliitto on vuonna 1937 perustettu lastensuojelualan kattojärjestö, joka ajaa lapsen etua, vaikuttaa yhdessä jäseniensä kanssa lapsia koskevaan päätöksentekoon ja yhdistää eri tahojen asiantuntemuksen. Liiton jäseninä on 97 järjestöä ja 36 kuntaa tai kuntayhtymää. Tänä vuonna vietetään keskusliiton 75-vuotisjuhlavuotta.  Lisätietoja www.lskl.fi

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.