Seminaarissa eduskunnassa vaadittiin transihmisten ihmisoikeuksien toteuttamista
 
Kaikki eduskuntapuolueet ottivat tänään eduskunnan Kansalaisinfossa osaa paneelikeskusteluun translain uudistamisesta. Uudistusta kannattavat kansanedustajat ja muut puolueiden edustajat lupasivat ryhtyä yhteistyöhön translain pikaiseksi muuttamiseksi.
 
Seitsemän puolueiden edustajaa kahdeksasta kannatti lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen poistamista translaista. Seitsemän puolueen edustajat kannattivat myös ihmisen itsemääräämisoikeutta omasta sukupuolestaan. Paneelin enemmistö oli valmis translain laajaan kokonaisuudistukseen. Paneeli oli osa kansalaisjärjestöjen ja eduskunnan ihmisoikeusryhmän seminaaria.
Seminaarissa puhunut tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen toivoi, että lain muuttaminen etenisi nopeasti. Peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson on luvannut, että sosiaali- ja terveysministeriö asettaa vuonna 2013 työryhmän tarkastelemaan translain uudistustarpeita. Tasa-arvovaltuutetun mukaan valmisteluun on tärkeä saada mukaan transihmisten järjestöjen ja ihmisoikeusasiantuntijoiden edustus.
 
”Asia on yksinkertainen. Transsukupuoliset henkilöt haluavat elää ja tulla tunnustetuiksi oman sukupuoli-identiteettinsä mukaisessa sukupuolessa. Oman sukupuoli-identiteetin mukaista elämää ei saisi vaikeuttaa ja estää, ei varsinkaan lainsäädännöllä”, Pirkko Mäkinen totesi.
”Translain uudistaminen ei ole lääketieteellinen kysymys vaan ihmisoikeuskysymys. Laki pitäisi siksi valmistella oikeusministeriössä, kuten muutkin ihmisoikeuksia koskevat lait”, keskustan eduskuntaryhmän lakimies Seija Turtiainen sanoi paneelissa.
Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu Nils Muiznieks antoi syyskuussa suosituksen, että Suomi poistaisi translaista lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen ja naimattomuusvaatimuksen, koska ne loukkaavat ihmisten oikeutta ruumiilliseen koskemattomuuteen, yksityiselämään ja perhe-elämään.
Missä translain uudistus viipyy? -seminaarin eduskunnan Kansalaisinfossa 21.11. järjestivät Seta ry, Trasek ry ja Eduskunnan ihmisoikeusryhmä. Eduskuntapuolueita edustivat kansanedustaja Silvia Modig (vas), kansanedustaja Susanna Huovinen (sdp), kansanedustaja Oras Tynkkynen (vihr), puoluevaltuuskunnan jäsen Armi Murto (rkp), eduskuntaryhmän lakimies Seija Turtiainen (kesk), kansanedustaja Ritva Elomaa (perus), opiskelijajärjestö Tuhatkunnan puheenjohtaja Akseli Hakala (kok) ja puoluesihteeri Asmo Maanselkä (krist).
Setan, Trasekin ja 18 muun järjestön avoin kirje hallitukselle: http://seta.fi/uutiset.php?aid=17799
Seta on valtakunnallinen ihmisoikeusjärjestö ja sosiaalialan järjestö, joka on perustettu vuonna 1974. Setalla on 21 jäsenjärjestöä eri puolilla Suomea. Setan tavoitteena on, että kaikki voisivat elää yhdenvertaisina osana yhteiskuntaa riippumatta seksuaalisesta suuntautumisestaan, sukupuoli-identiteetistään tai sukupuolen ilmaisustaan.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.