Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta puoltaa isyysvapaan pidentämistä siten, että vain isän käyttöön tarkoitettua vapaata on jatkossa 54 arkipäivää. Käytännössä muutos tarkoittaa kahden viikon pidennystä vanhempainvapaaseen. Valiokunta antoi tiistaina 21. marraskuuta asiaa koskevan mietinnön (StVM 21/2012).

Jatkossa isällä on oikeus yhteensä 54 arkipäivältä maksettavaan isyysrahaan, joka ei ole siirrettävissä toiselle vanhemmalle. Ehdotettu isyysrahakausi korvaa nykyisen isyysvapaan ja isäkuukauden. Jos isä ei käytä oikeuttaan, se menetetään. Muutoksen myötä perheen käytössä olevat vanhempainpäivärahakaudet pitenevät 12 arkipäivällä, sillä oikeus isyysrahaan ei ole enää sidoksissa vanhempainrahaan. Isyysraha ei myöskään vähennä niiden päivien lukumäärää, joilta vanhemmilla on oikeus vanhempainrahaan. Isyysraha on lapsikohtainen. Uuden lapsen syntyminen perheeseen ei jatkossa enää lakkauta isän oikeutta isyysrahaan edellisen lapsen perusteella.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää tärkeänä, että isien oikeutta itsenäiseen isyysvapaaseen parannetaan. Perhevapaiden jakaminen nykyistä tasaisemmin vanhempien kesken edistää tasa-arvoa ja helpottaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamista. Vain isille tarkoitettujen perhevapaiden lisääminen kannustaa isiä pitämään pidempiä itsenäisiä vapaita ja helpottaa perhevapaiden jakamista vanhempien kesken.

Mietintöön sisältyy 2 vastalausetta.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.