Kuva: Kainuun ELY-keskus / Viestintä

Kainuun ELY-keskus teki torstaina ympäristönsuojelua ja patoturvallisuutta koskevan tarkastuksen Talvivaaran kaivosalueelle.

Kainuun ELY-keskus havaitsi Kortelammen turvapadolla vuodon tämän päivän tarkastuksessa. Vuoto on eri kohdassa kuin padossa aikaisemmin havaittu suotokohta. Vuotokohdasta otettiin välittömästi vesinäyte, jolla varmistetaan, onko vuotovesi peräisin Kortelammen turva-altaasta. Vuodon suuruusluokka on tämän hetken arvion mukaan alle viisi litraa sekunnissa.

Kainuun ELY-keskus edellytti tarkastuksessaan Talvivaaraa mittaamaan tarkasti padosta vuotavan veden määrän ja laadun mahdollisimman pian. Kortelammen padolla ei ole sortumavaaraa. Talvivaara tarkkailee kaivosalueen patoja tehostetusti. Talvivaaralta pyydettiin puuttuvat patotarkkailupöytäkirjat toimitettavaksi Kainuun ELY-keskukselle.

Kaivosalueella eteläisillä jälkiselkeytysaltailla on vettä yhteensä 1,131 miljoonaa kuutiometriä, josta Lumelan patoaltaalla 271 000 m3, Urkin patoaltaassa 120 000 m3 ja Kortelammen patoaltaassa 740 000 m3. Sään lauhtuminen on tuonut alueelle ja turva-altaisiin myös sulamisvesiä.

Kainuun ELY-keskuksen mittaustulosten mukaan 22.11. Vuoksen vesistön suunnassa Lumijoessa veden happamuus oli pH 4,7 ja Kivijoessa pH 6,7. Pohjoisessa Oulujoen vesistön suunnassa Kolmisopessa veden pH oli eilen keskiviikkona 5,3 – 8,1 veden syvyydestä riippuen.

Koekalastukset ovat jatkuneet torstaina eiliseen tapaan, eli molemmilla vesistöalueilla on oltu näytteiden haussa. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen sivuille on linkki tiedotteen lopussa.

Talvivaaran 22.11. tekemien mittausten mukaan pohjoisella vaikutusalueella Salmisenpurossa veden happamuus oli pH oli 5,2 ja nikkelipitoisuus 0,17 milligrammaa litrassa. Kalliojärvestä lähtevän veden pH oli 5,9 ja nikkelipitoisuus oli alle 0,07 mg/l. Kalliojoessa ennen Kolmisoppea pH oli 9,3 ja nikkeli oli alle 0,04 mg/l. Etelässä Lumijoella veden pH oli 4,5 ja nikkelipitoisuus 0,23 milligrammaa litrassa. Kivijoen pH oli 5,8 ja nikkelipitoisuus vähemmän kuin 0,03 milligrammaa litrassa (keskiviikon mittaus).

Kainuun ELY-keskus tiedottaa Talvivaaran tilanteesta seuraavan kerran huomenna perjantaina 23.11. Kainuun ELY-keskus jatkaa Talvivaaran tilanteen päivystystä myös viikonlopun ajan. Viikonloppuna Kainuun ELY-keskus tiedottaa Talvivaaran valvonnasta tarvittaessa eli jos tilanne kaivosalueella muuttuu oleellisesti.

Linkki: RKTL:n Talvivaara-tiedotesivu

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.