Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella toimiva kuntoutuksen asiakasyhteistyötoimikunta selvitti, millä tavoin Itä-Suomen kuntien lakisääteiset kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmät toimivat. Selvityksen tulos kertoo, että parantamisen varaa on.

Kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä annetun lain mukaan kuntaan on asetettava kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä, johon kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon, opetus- ja työvoimaviranomaisen, Kelan ja muiden tarpeellisten yhteisöjen nimeämät edustajat. Työryhmä voi olla myös useamman kunnan yhteinen. Työryhmän tehtävänä on edistää kuntoutuksen yhteistyöasioita kunnassa yleisesti ja se voi toimia myös yksittäisen asiakkaan asiassa. Alueellisen yhteistyötoimikunnan tehtävänä on puolestaan edistää ja tukea kuntien työryhmiä.

Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa jokainen kunta on asettanut kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmän, mutta Etelä-Savossa on kuntia, joissa työryhmää ei ole.

Kuntoutuksen yhteistyöryhmien kokoontumis- ja työkäytännöt vaihtelevat kunnittain huomattavasti. Jossain kunnassa ryhmä kokoontuu kaksikin kertaa kuukaudessa, kun jossain kunnassa se ei ole kokoontunut pariin vuoteen lainkaan. Kuntien kokemuksen mukaan hyvin toimiessaan kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä voi parantaa yksittäisten kuntalaisten elämäntilannetta ja pitkäjänteisenä toimintana se voi ehkäistä tehokkaasti esimerkiksi nuorten syrjäytymistä. Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä asetetaan neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Itä-Suomen aluehallintovirasto ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntoutuksen yhteistyötoimikunta vetoavat nyt kuntiin, että ne asettaessaan uusia kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmiä tarkentavat niiden tehtäviä ja kehittävät toimintatapoja sekä huolehtivat siitä, että ryhmät kokoontuvat säännöllisesti.

Yhteistyöryhmistä ja niiden tehtävistä tulee myös tiedottaa riittävästi. Noin puolet Pohjois-Savon kunnista tiedottaa verkkosivuillaan kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmän toiminnasta. Puolet kunnista ei informoi asiasta millään tavoin. Muiden maakuntien osalta asiasta tiedottaminen on vielä heikompaa. Kuitenkin kuntalaisten tulisi voida löytää vaivatta yhteistyöryhmän yhteystiedot ja toimintatavat. Kunnan tulee huolehtia asiasta tiedottaessaan, että tieto tavoittaa nekin kuntalaiset, jotka eivät käytä tietokonetta.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueen kuntoutuksen yhteistyötoimikunta tukee kuntien kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmien toimintaa järjestämällä Kuopiossa torstaina 29.11.2012 klo 8.30-15 seminaarin ”Suurenmoinen tilaisuus” (Tietoteknian auditorio, Savilahdentie 6, Kuopio), jossa aiheena on nuorten syrjäytymisen estäminen. Asiakasyhteistyöryhmien jäsenten lisäksi tilaisuuteen ovat tervetulleita kuntien päättäjät sekä muut nuorten asioiden edistämisestä kiinnostuneet.

Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmien toiminta Pohjois-Savossa

Suurenmoinen tilaisuus -seminaarin ohjelma

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.