Syyttäjä on nostanut syytteen kahdesta murhasta, seitsemästä murhan yrityksestä sekä 32 henkilöön kohdistuneesta vaaran aiheuttamisesta Hyvinkäällä toukokuussa 2012 tapahtuneeseen ampumiseen liittyen. Rikoksesta epäilty on esitutkinnassa myöntänyt ampumisen. Haastehakemus on toimitettu Hyvinkään käräjäoikeuteen joka päättää asian käsittelyajankohdasta.

Oikeudenkäyntiasiakirjat salassa pidettäviksi säädettyjä tai määrättäviä osia lukuun ottamatta tulevat julkisiksi, kun asia on ollut esillä käräjäoikeudessa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.