Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen mukaan työnantajan tulee työelämän tietosuojalain perusteella käsitellä vain välittömästi valinnan kannalta tarpeellisia tietoja kuten ammatillista osaamista ja soveltuvuutta koskevia tietoja. Työnhakija on työhaastattelussa yleensä sellaisessa asemassa, että jättämällä vastaamatta työnantajan kysymyksiin hän voi vaarantaa mahdollisuutensa työpaikan saamiseen. Työnantajan on siksi suunniteltava etukäteen, mitä tietoja työnhakijoista kerätään ja huolehtia, että kysymykset ovat valinnan kannalta tarpeellisia.

Työsuojelun vastuualue korostaa, että valinnan kannalta tarpeettomien tietojen kysyminen liittyy kiinteästi myös syrjinnän kieltoon. Työsuojeluviranomaisen valvomassa lainsäädännössä kielletään työnhakijan eriarvoinen kohtelu, joka perustuu ikään, etniseen ja kansalliseen alkuperään, kansalaisuuteen, kieleen, uskontoon, vakaumukseen, mielipiteeseen, terveydentilaan, vammaisuuteen, sukupuoliseen suuntautumiseen sekä muuhun henkilöön liittyvään syyhyn. Valinnan kannalta tarpeettomien kysymysten esittäminen voi luoda olettaman siitä, että syrjinnän kieltoa ei ole noudatettu. Tällöin työnantajalle syntyy näyttövelvollisuus siitä, että syrjivä seikka ei ole vaikuttanut valintapäätökseen.

Työhönottoa koskevat yhteydenotot työsuojeluviranomaiseen ovat melko harvinaisia. Vähäiset yhteydenotot kertonevat mm. siitä, että työnhakijat eivät usko voivansa näyttää toteen, että syrjivä seikka on vaikuttanut valintapäätökseen. Työsuojelun vastuualue muistuttaa, että työnhakijalla on oikeus kieltäytyä vastaamasta epäolennaiseen kysymykseen, tai pyytää työnantajalta selvitys siitä, miten tieto on työhönottotilanteessa tarpeellinen. Mikäli työnhakija epäilee jääneensä valitsematta syrjivän seikan tai vastaamatta jättämisen perusteella, voi hän olla yhteydessä alueelliseen työsuojeluviranomaiseen.

Työnantajan toiminta valintatilanteessa voi täyttää myös työsyrjintärikoksen tunnusmerkistön. Työsuojeluviranomainen tekee rikosilmoituksen poliisille, jos katsoo, että on todennäköisiä perusteita epäillä työsyrjintärikosta. Tällöin asia etenee poliisin tutkintaan ja virallinen syyttäjä ajaa syytettä tuomioistuimessa.

Työsuojeluviranomaiset valvovat työsopimuslain ja yhdenvertaisuuslain syrjinnän kiellon noudattamista.  Sukupuoleen perustuvaa syrjinnän kieltoa valvoo tasa-arvovaltuutettu. Työelämän tietosuojalain noudattamista valvovat työsuojeluviranomaiset yhdessä tietosuojavaltuutetun kanssa.

www.työsuojelu.fi

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.